Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Biobaserad materialstruktur

Forskningsgrupp fokuserar på strukturell karakterisering av biobaserade material, speciellt med röntgen- och neutronspridning.
Colour photo of wood chips and samples on textured surfaces, in a petri dish and a closed test tube
Photo of wood samples by Research Fellow Paavo Penttilä

Forskningsämnen:

  • Nanoskala strukturell karakterisering av biobaserade material

  • Utveckling av röntgen- och neutronspridningsdataanalys

  • Trä nanostruktur och fuktinteraktioner

Läs mer (på engelska)

SmartRecovery logo
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: