Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Biobaserad materialteknik

Gruppen under ledning av professor Thaddeus Maloney bedriver forskning relaterad till utvecklingen av nästa generations fiberprodukter.
CHEM_bio_Nanocellulose printing paper

Våra forskningsområden:

  1. Massafiberstruktur och modifiering
  2. Kolmaterial och energilagring
  3. Nanocellulosafilmer

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: