Institutionen för kemi och materialvetenskap

Modellering av mjukt materia

Forskningsgruppen utnyttjar datorstödda och teoretiska metoder för att studera makromolekylära material samt aggregat av ytaktiva ämnen. Forskningens praktiska tillämpningar ligger inom bioprodukter och responsiva ytbeläggningar.
Soft Materials Modelling group Aalto University

Våra forskningsområden:

  1. Datorstödd- samt teoretisk forskning av surfaktant- och makromolekylära system
  2. Modellering av polymer- och proteinmaterial samt kolloidala system
  3. Modellering av mjukt materia på atomistisk och mesoskopisk nivå

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: