Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

Aalto Bioekonomi innefattar de utvalda forskningsinfrastrukturerna för kemikalier, bränsle, fiberprodukter och material från förnybar biomassa som använder tekniker för bioteknik, kemisk och termisk behandling.

RAMI RI stöder forskningen kring metallurgiska och hydrometallurgiska processer samt oorganiska material.

Aalto Bioproduct Centre

Bioeconomy Infrastructure

The Bioeconomy Infrastructure uses pre-treatment technology, thermal and catalytic processing, and biotechnology to produce a range of chemicals and fuel components and other materials from renewable inputs.

Services
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

RAMI – Raw materials research infrastructure

RAMI Raw Materials is a national, joint research infrastructure. Its target is to strengthen the long-term core expertise in Otaniemi (together with GTK and VTT), and to place Finland among the strong actors in natural and new inorganic material research needed in the circular economy.

School of Chemical Engineering
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat