Högskolan för kemiteknik

Forskningsinfrastruktur

Forskningsinfrastruktur vid Högskolan för kemiteknik tillhör antingen Bioekonomi RI eller RAMI RI.
Image from the Aalto Bioproduct centre

Aalto Bioekonomi innefattar de utvalda forskningsinfrastrukturerna för kemikalier, bränsle, fiberprodukter och material från förnybar biomassa som använder tekniker för bioteknik, kemisk och termisk behandling.

RAMI RI stöder forskningen kring metallurgiska och hydrometallurgiska processer samt oorganiska material.

Aalto Bioproduct Centre

Infrastruktur för bioekonomi

Aalto-universitetet och VTT:s gemensamma infrastruktur för bioekonomi är med på den uppdaterade nationella vägkartan för forskningsinfrastruktur 2021-2024.

Tjänster
School of Chemical Engineering / Raw materials research infrastructure

RAMI – Raw materials research infrastructure

RAMI Raw Materials is a national, joint research infrastructure. Its target is to strengthen the long-term core expertise in Otaniemi (together with GTK and VTT), and to place Finland among the strong actors in natural and new inorganic material research needed in the circular economy.

School of Chemical Engineering
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: