Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Träkemi

Gruppen är specialiserad på träets kemi och struktur, mekanismerna och kinetiken för kemiska reaktioner hos träkomponenter och användningen av vibrationsspektroskopi för att studera växtmaterial och deras kemiska reaktioner.
Wood acetate by Yesul Woo
Woodacetate by Yesul Woo, photo:Eeva Suorlahti

Våra forskningsprojekt:

  1. CHEMARTS & DWoC 2.0 (Design Driven Value Chains In The World of Cellulose)
  2. Katalytisk blekning
  3. Användning av Willow Bark
  4. Cellväggsreaktivitet
  5. Cellväggsstruktur
  6. Raman-spektroskopi
  7. Modellering av massa och blekning

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: