Nyheter

Aalto-universitetet blir grundade delägare i företaget Ioncell som utvecklar ekologiska textilfibrer

Bolagets mål är att kommersialisera Ioncell®-teknologin som gör det möjligt att tillverka textilfiber av hög kvalitet av textilavfall och trä på ett ekologiskt hållbart sätt. Ioncell Oy eftersträvar att få en andel på 5–10 procent av den internationella textilfibermarknaden på över 200 miljarder euro inom 10 år. Det skulle ge bolaget hundratals miljoner i årliga licensieringsintäkter.
A scarf made of Ioncell.
Med hjälp av Ioncell®-teknologin kan man producera textilfiber av hög kvalitet av trä och textilavfall på ett ekologiskt hållbart sätt. Foto: Aalto-universitetet/Mikko Raskinen.

Aalto-universitetet är en av Ioncell Oy:s grundande delägare. Bolaget kommersialiserar Ioncell®-teknologin som utvecklats vid Aalto-universitetet och med vars hjälp man på ett ekologiskt hållbart sätt kan producera högklassig textilfiber av trä och cellulosahaltigt textilavfall för till exempel kläder, hushållsprodukter och fiberdukar. Bolagets verkställande direktör och huvudägare är EM Antti Rönkkö, som lämnar uppdraget som verkställande direktör för Nanso Group Oy den 11.07.2022.

”Världen behöver helt nya lösningar för att möta textilindustrins allvarliga hållbarhetsutmaningar. Ioncell®-fiberns konkurrensfördelar är dess ekologiska produktionsprocess, höga kvalitet och möjligheterna att återvinna den. Jag tror att bolaget har en lovande framtid på den internationella marknaden”, säger Rönkkö.

Bolagets tredje grundande delägare är professor Herbert Sixta, som har utvecklat teknologin vid Aalto-universitetet. Han fortsätter att utveckla teknologin i bolaget.

”Vi har redan bevisat att Ioncell®-teknologin fungerar i mindre skala. Härnäst utvecklar vi fibertillverkningsprocessen mot industriell produktion”, säger Sixta.

Rönkkö bedömer att Ioncell®-teknologin är klar för kommersiell tillverkning om cirka 5–10 år.

Att påskynda forskningsbaserad företagsverksamhet är en viktig uppgift för Aalto-universitetet.

”Inom Aalto-universitetet uppstår årligen nästan 100 företag, men detta är första gången vi blir grundande delägare i ett. Vi vill inleda en affärsverksamhet som främjar hållbar utveckling på ett globalt effektivt sätt”, säger Janne Laine, vicerektor med ansvar för innovationer vid Aalto-universitetet.

”Vi kommer även i fortsättningen att vara med och grunda företag vars mål är att kommersialisera lovande innovationer som uppkommit genom forskning vid Aalto-universitetet”, säger han.

En marknad på 200 miljarder euro

Världen producerar drygt 100 miljoner ton textilfibrer per år. Marknaden är värd cirka 200 miljarder euro och består av ett stort antal olika textilfibrer som används för olika ändamål.

Samtidigt som efterfrågan på textilfibrer i världen ökar kraftigt minskar odlingsarealen för bomull och kunskapen om de miljöskador som oljebaserade konstfibrer orsakar, såsom mikroplaster, ökar. Bolagets grundare är övertygade om att Ioncell®-teknologin erbjuder lösningar på textilindustrins hållbarhetsutmaning. Vid fibertillverkningen används återvinningsbara joniska vätskor som är trygga för miljön och människan. Professor Ilkka Kilpeläinen vid Helsingfors universitet har haft en betydande roll i utvecklingen av dessa.

Ioncell®-teknologin har också fått internationell uppmärksamhet. Som senaste erkännande har Kilpeläinen och Sixta tilldelats Marcus Wallenberg-priset 2022.

Fast fiber som är lätt att återvinna

Ioncell®-fiber är fast, känns behagligt på huden och kan återvinnas. I de tester som gjorts vid Aalto-universitetet har fiberns tekniska egenskaper visat sig vara bättre än bomull och dagens regenatfiber.

Textilfiber av trä binder också kol som lagrats i trä under hela fiberns livslängd, som tack vare möjligheten att återvinna kan bli mycket lång. Ioncell® är en cellulosabaserad fiber som är biologiskt nedbrytbar och inte avger mikroplaster, till skillnad från oljebaserade fibrer.

Fibertillverkningsprocessen har utvecklats med hjälp av en pilotlinje i Aalto-universitetets lokaler i Otnäs. Ioncell Oy fortsätter att utveckla teknologin i Otnäs. Bolagets mål är att bygga en egen testproduktionsanläggning inom två år.

 

Läs mer:

Blue Ioncell top

Pilot production line for Ioncell launched — a top made with the stronger-than-cotton ecofibre gets its colour from Finnish fields

In addition to producing the innovative textile fibre, the pilot production line will be used to develop wood-based carbon fibres.

News
Prize winners

Marcus Wallenberg Prize to Professor Herbert Sixta for the development of Sustainable wood-based textile fibres

The 2022 Marcus Wallenberg Prize is awarded to Professor Herbert Sixta and Professor Ilkka Kilpeläinen for the development and use of novel ionic liquids to process wood biomass into high-performance textile fibres.

News

Ytterligare information:

 Antti Rönkkö

Antti Rönkkö

vd från 11.7.2022, Ioncell Oy
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat

Läs fler nyheter

People at Mechatronic Circus event.
Forskning och konst Publicerat:

Smarta apparater och cirkusnöjen i Otnäs

Vid evenemanget Mechatronic Circus, som i år ordnades den 13 april, förevisades smarta apparater tillverkade av kandidat- och magisterstuderande samt doktorander. Dessutom bjöds besökarna på cirkusuppträdanden och olika ätbara godsaker. Evenemanget arrangerades i anknytning till forskarnas Demo Day i den nya byggnaden K3.
Kuva portaikosta jossa kaksi ihmistä
Campus, Universitetet Publicerat:

Är du en rörlig universitetsmedlem? Läs mer och kom med idéer om en rörligare vardag i universitetet!

Projektet Rörlig universitetsmedlem är ett gemensamt projekt mellan fyra universitet som leds av UniSport. I projektet deltar Aalto-universitetet, Hanken, Helsingfors universitet och Konstuniversitetet.
Professori Minna Halme. Kuva: Mikko Käkelä
Pris och utmärkelser Publicerat:

Professor Minna Halme får Alfred Kordelins pris på 50 000 euro

Enligt priskommittén har Halmes arbete direkt bidragit till att skapa ett mer hållbart samhälle.
Väre ja Kauppakorkeakoulu aurinkopaneelit Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto
Campus, Universitetet Publicerat:

Avslöja energitjuvar på Aalto-universitetets campus!

Betydande energisparåtgärder har genomförts på campus under flera år, men nu behöver vi även din hjälp.