Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Kontaktinformation för forskargrupper

Kontaktinformation för forskargrupper
Bio2 / Atomic force microscope

Forskargrupp

Ansvarsfull person

Biobaserad materialteknik

Läs mer

Thaddeus Maloney, docentE-post: [email protected]; Tel.: +358505995602

Biobaserade kolloider och material (BiCMat)

Läs mer

Orlando Rojas, besökande professorE-post: [email protected]; Tel.: +358505124227

Biobaserad materialstruktur

Läs mer

Paavo Penttilä, Research FellowE-post: [email protected]

Biohybridmaterial

Läs mer

Mauri Kostiainen, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358503627070

Biokemi

Läs mer

Silvan Scheller, forskarassistentE-post: [email protected]; Tel.: +358503565175

Biomolekylära material

Läs mer

Markus Linder, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358504315525

Biopolymerkemi

Läs mer

Michael Hummel, docentE-post: [email protected]; Tel.: +358505124198

Bioprocessteknik

Läs mer

Sandip Bankar, forskarassistentE-post: [email protected]; Tel.: +358505777898

Bioproduktkemi

Läs mer

Monika Österberg, advelningschefE-post: [email protected]; Tel.: +358505497218

Bioproduktteknik

Läs mer

Juha Lipponen, professor i praktikE-post: [email protected]; Tel.: +358504086997

Bioraffinaderier

Läs mer

Herbert Sixta, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358503841764

Fotoaktiva organiska material

Läs mer

Eduardo Anaya, Research Fellow

E-post: [email protected]

Ligninkemi

Läs mer

Mikhail Balakshin, professor i praktikE-post: [email protected]; Tel.: +358503086570

Materialkemi av cellulosa

Läs mer

Eero Kontturi, docentE-post: [email protected]; Tel.: +358503442978

Modellering av mjuka material

Läs mer

Maria Sammalkorpi, senior forskareE-post: [email protected]; Tel.: +358503717434

Molekylär bioteknik

Läs mer

Alexander Frey, docentE-post: [email protected]; Tel.: +358504116506

Papperskonvertering och förpackning

Läs mer

Jouni Paltakari, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358400818244

Proteinteknik

Läs mer

Emma Master, professoradjunktE-post: [email protected]; Tel.: +358504330090

Ren teknik

Läs mer

Olli Dahl, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358405401070

Textikemi

Läs mer

Ali Tehrani, docentE-post: [email protected]; Tel.: +358503576050

Träkemi

Läs mer

Tapani Vuorinen, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358505160048

Trämaterialteknik

Läs mer

Mark Hughes, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358505122615

Trämaterialvetenskap och teknik

Läs mer

Lauri Rautkari, forskarassistentE-post: [email protected]; Tel.: +358505693458

Utskriftsteknik

Läs mer

Patrick Gane, professorE-post: [email protected]; Tel.: +358503442805
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: