Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Materialkemi av cellulosa

Forskargruppen fokuserar på gränssnittsfenomen: en av huvudlinjerna för forskning handlar om att observera och manipulera cellulosamaterial i begränsat 2D-utrymme genom att använda en ytvetenskaplig metod.
HCI based disintegration

Forskningsteman:

  1. Växtcellväggspolymerer i 2D
  2. Cellulosa-oorganiska hybrider: ny familj av tunna filmer för energimaterial
  3. Mot realistisk, grön och billig produktion av cellulosananokristaller

Läs mer om forskningen (på engelska)

Former members

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: