Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Bioproduktkemi

Gruppen arbetar med utveckling av förnybara material med högt mervärde baserat på lignocellulosics.
CHEM_Bio_Foam and woad research
Foams and woad prints research

Join our team! Open doctoral candidate position in the field of bioproduct technology. Read more about the position and apply by 28 December 2021.

Våra forskningsområden:

  1. Ligninvalorisering med fokus på lignin-nanopartiklar
  2. Lignocellulosiska nanomaterial
  3. Ytfunktionalisering och förståelse av ytinteraktioner

Läs mer om forskningen (på engelska)

FinnCERES projects

Biocolloid projects

Surface functionalization projects

Valorization projects

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: