Nyheter

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljade Aalto-universitetet 10,5 miljoner euro för inrättandet av ett bioinnovationscenter

Centret påskyndar övergången till cirkulär ekonomi och bioekonomi och skapar möjligheter för hållbar ekonomisk tillväxt i Finland.
green wall

Jane och Aatos Erkkos stiftelse beviljade Aalto-universitetet 10,5 miljoner euro för inrättandet av ett bioinnovationscenter. Det är ett av de största bidragen i stiftelsens historia.

”Beslutet om understöd till bioinnovationscentret är en ny typ av strategisk öppning för stiftelsen. Stiftelsen har höga förväntningar på att målen för centret ska uppnås, genombrottslösningar skapas och forskningsresultaten utnyttjas i stor omfattning”, säger Hanna-Mari Peltomäki, ombud vid Jane och Aatos Erkkos stiftelse.

”Vi är oerhört tacksamma för stödet från Jane och Aatos Erkkos stiftelse eftersom det möjliggör ett stort utvecklingssprång i kunskapen om bioekonomi och cirkulär ekonomi i vårt land. Bioinnovationscentret erbjuder Finland och hela världen den senaste forskningen inom området, experter i toppklass samt produktkoncept som kombinerar högklassig design och teknik på ett hållbart sätt. Att bevilja ett så märkbart stöd från stiftelsen är en modig och visionär satsning på hållbar utveckling. Vi uppskattar detta väldigt mycket”, säger Aalto-universitetets rektor Ilkka Niemelä.

Stor satsning på tvärvetenskapligt samarbete

Det går inte att lösa utmaningarna inom bioekonomi och cirkulär ekonomi och kommersialisera uppfinningar med kunskap från bara en bransch. Därför grundas nu, med hjälp av donationsmedel, en mångdisciplinär doktorandskola där man närmar sig problemen med utgångspunkt i teknik, konst, design och ekonomi. Aalto kommer rekrytera en professor för att leda doktorsutbildningen. Personen ska ha en stark kompetens inom materialvetenskap och cirkulär ekonomi samt förmåga att nätverka med experter inom såväl bioekonomi och kreativa branscher, som industri och tillväxtföretag. De nya genombrottslösningarna kräver också ett starkt teknologiskt utvecklingsarbete och därför satsar Aalto donationsmedel på infrastruktur av toppklass.

Skogsindustrins andel av Finlands varuexport är cirka en femtedel. Enligt beräkningarna skulle värdet av skogs- och åkerbiomassa till och med kunna fördubblas fram till år 2050 när den utnyttjas i tillverkningen av produkter med högt mervärde. När pappersförbrukningen minskar frigörs också trä för att användas i andra produkter.

”Till exempel är priset på textilfiber cirka 2,5 gånger högre än priset på löslig cellulosa. I Finland skulle det kunna finnas en blomstrande textilindustri som utnyttjar biomaterial, varvid produkternas värde och sysselsättningseffekterna mångdubblas. Nya biomaterial behövs också i förpackningar och kompositer. Framtidens processer är förenliga med hållbar utveckling och produkterna planeras så att de kan återvinnas. Detta är bioekonomi där processerna stöder cirkulär ekonomi”, säger dekanus Kristiina Kruus vid Aalto-universitetets högskola för kemiteknik.

Aaltoiterna har, tillsammans med sina partner, under de senaste åren utvecklat flera lovande biomaterialinnovationer. Extremt hårt material som består av spindelsilke och cellulosa kan nyttjas till exempel i kompositer och medicinska tillämpningar. En mikrokristalliserad cellulosa tillverkad med den miljövänliga och effektiva AaltoCell-metoden har en stor marknad inom livsmedels- och djurfoderindustrin. Träglitter av nanocellulosa är ett ekologiskt alternativ till plast- och metallbaserade glitterfärger.

Bioinnovationscentret drar nytta av de forskningsenheter som redan är verksamma vid Aalto, bland annat fyra projekt inom Europeiska forskningsrådet (European Research Council, ERC), ett gemensamt flaggskeppsprojekt tillsammans med VTT som finansieras av Finlands Akademi, FinnCERES, och en bioekonomisk infrastruktur på den nationella vägkartan.

CHEMARTS, som kombinerar design och materialvetenskap, är ett bra exempel på Aaltos tvärvetenskapliga samarbete. Inom design hör Aalto till de tio bästa universiteten i världen och högklassig materialvetenskap bygger på årtionden av stark fiberkompetens.

Forskning och undervisning inom bioekonomi och cirkulär ekonomi stöds också av andra forskningsområden, såsom forskning inom artificiell intelligens. På Aaltos campus finns också ett omfattande 5G-nät samt en testplattform för industriellt internet, där branschens ledande företag deltar.

Mer information:

Ilkka Niemelä, rektor, Aalto-universitetet, [email protected], telefon: 050 452 4690 (assistent Hely Kilpeläinen)
Kristina Kruus, dekan, Högskolan för kemiteknik, Aalto-universitet, [email protected], telefon: 050 520 2471
Hanna-Mari Peltomäki, ombud, Jane och Aatos Erkkos stiftelse, [email protected], telefon: 044 513 1069

Läs mer om biomaterialinnovationer — och se den fascinerande historien om träglitter!

Träglittrets skimmer kommer från de ljusreflekterande nanostrukturerna, helt utan färgpigment - på samma sätt som de ljusaste färgerna i påfågelfjädrar eller fjärilsvingar.

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Unite! student holding a sign that says Get inspired, grow together, Let's Unite!
Samarbete Publicerat:

Fyra studentprojekt får finansiering genom Unite! Seed Fund

Seed Fund aktiverar studenter från de nio Unite! universiteten att gemensamt bedriva nya aktiviteter.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.
Three students eating a snack and discussing over a computer on a rooftop terrace.
Studier Publicerat:

Lär dig språk och interkulturell kompetens online med Unite! Ansök nu till kurser våren 2024

Unite! kurser är öppna for alla studenter vid Aalto-universitetet.
Laptop typing
Samarbete, Studier Publicerat:

Kurs om öppna utbildningsresurser för lärare och studenter

Förstå hur man använder material med öppna licenser på ett sätt som är förenligt med upphovsrätten.