Institutionen för bioprodukter och bioteknik

Molekylär bioteknik

Den molekylära bioteknikgruppen fokuserar på utformningen av molekylära och cellulära fabriker för produktion av enzymer, proteiner och föreningar som kan användas i livsmedel, som läkemedel eller i många andra industriella tillämpningar.
Alexander Frey_Aalto-yliopisto_Mikko Raskinen

Våra forskningsområden:

  1. Konstruktion av jäst för produktion av rekombinanta proteiner och biokemikalier
  2. Enzymatisk produktion och modifiering av biologiskt aktiva oligosackarider

Läs mer om forskningen (på engelska)

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: