Ansökningar, anvisningar och regler

Startsida för Sisuanvisningar

Här hittar du anvisningar för att planera och ordna dina studier och utexamineras i Sisu. Du hittar även aktuella ärenden och nyheter som rör Sisu här. Du kan klicka på alla bilder i anvisningarna för att göra dem större. Du kommer tillbaka till denna sida från slutet av alla anvisningssidor.

Sisu-studentinformatiossystem

Logo of the Sisu student information system

Länk till Sisu (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: