Ansökningar, anvisningar och regler

Startsida för Sisuanvisningar

Här hittar du anvisningar för att planera och ordna dina studier och utexamineras i Sisu. Du hittar även aktuella ärenden och nyheter som rör Sisu här. Du kan klicka på alla bilder i anvisningarna för att göra dem större. Du kommer tillbaka till denna sida från slutet av alla anvisningssidor.

Anvisningsmeny: Studieplan i Sisu

Snabbanvisningar för att skapa en studieplan i Sisu

Så här gör du en studieplan (ISP) i Sisu.

Sisu instructions main illustration

Studiestruktur i Sisu

Närmare anvisningar för att göra en studieplan i Sisu.

Sisu instructions main illustration

Ersättande och inkluderande av studier i Sisu

Tillgodoräknande av studier, det vill säga ersättande och inkluderande samt användning av studieutkast.

Sisu instructions main illustration

Doktoranders plan för studiepoängsatta studier i Sisu

Planen för studiepoängsatta studier är en del av den individuella studieplanen för doktorander (ISPD).

Sisu instructions main illustration

Kompletterande studier i Sisu

Anvisningar för kompletterande studier i Sisu.

Sisu instructions main illustration

Studier som inte leder till examen i Sisu

För studier som inte leder till examen behöver en studieplan göras i Sisu.

Sisu instructions main illustration

Sisu-studentinformatiossystem

Länk till Sisu (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Logo of the Sisu student information system

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: