Ansökningar, anvisningar och regler

Doktoranders plan för studiepoängsatta studier i Sisu

ISPD:n består av fem delar: 1) plan för studiepoängsatta studier, 2) forskningsplan, 3) handledningsplan, 4) finansieringsplan och 5) karriärplan. I framtiden görs del 2–5 i ett annat system.

Loading table of contents

Varför behöver jag en plan för studiepoängsatta studier?

Planen för studiepoängsatta studier (som i Sisu heter bara ”studieplan”) är ett verktyg som låter dig planera dina studier och anmäla dig till studieavsnitt (kurser). Ditt examensbetyg sammanställs och din utexaminering sker baserat på den. Du anmäler dig till studieavsnitt i Sisu. Även ansökan om utexaminering görs i Sisu. Därför behöver du göra en plan för studiepoängsatta studier i Sisu även om din studieplan redan är godkänd och du genomfört alla studieavsnitt.

Ditt examensbetyg baserar sig på studieplanen i Sisu. Du kan inte utexamineras om du inte har gjort den.

Hur gör jag en plan för studiepoängsatta studier?

 1. Logga in i Sisu via adressen sisu.aalto.fi.
 2. Gå till fliken Studiestruktur.
 3. Skapa en plan för studiepoängsatta studier
 • Skapa en ny studieplan genom knappen Ny studieplan.
 • Välj ditt doktorandprogram i fliken Mina utbildningar.
 • Du kan välja någon av de utbildningar som du har studierätt till.
 • Undervisningsplansperiod: kontrollera när din studierätt för doktorsexamen inleddes i Sisu (Min profil > Studierätter > ditt doktorandprogram > giltighetstidens startdatum) och välj det läsår när du inledde dina studier.
  • Om du började våren 2018, välj läsåret 2017–2018. Om du började tidigare än 1.8.2013, kontakta:[email protected]
  • Om du började för flera år sedan och sedan dess har bytt forskningsområde eller börjat följa en ny examensstruktur ska du välja det läsår under vilket ändringen skedde.
 • Ge planen ett namn.

Om du inleder dina doktorandstudier, följ anvisningarna i punkten ”A. Anvisningar för nya studerande”.

Om du redan genomfört studieavsnitt vid Aalto-universitetet, följ punkten ”B. Anvisningar för studerande som redan genomfört studieavsnitt”.

Studierätt för licentiatexamen och för doktorsexamen i Sisu

Ansökan om utexaminering

Du kan ansöka om utexaminering i Sisu när din plan för studiepoängsatta studier är bekräftad. Kontrollera att alla studiehelheter har statusen ”utförd” eller ”valen är godkända”.

Ansök om utexaminering via planen för studiepoängsatta studier. Läs mer:Ansök om utexaminering i Sisu

Mer anvisningar för planen för studiepoängsatta studier

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: