Ansökningar, anvisningar och regler

Efter anmälning i Sisu

På sidan hittar du anvisningar för vad du kan göra efter anmälan, såsom att kontrollera att den lyckades och vid behov uppdatera den.

Loading table of contents

Anmälan och tillgång till studiemomentets MyCourses-sida

Du får tillgång till studiemomentets MyCourses-arbetsyta när din anmälan har bekräftats i Sisu. Om det är fråga om en tentamen får du tillgång till MyCourses-sidan genast när du har anmält dig, så länge som du fyller grundvillkoren för anmälan och din anmälan godkänns.

Kontrollera dina egna anmälningar

Du kan kontrollera alla dina anmälningar på Anmälning-sidan. Det är väldigt viktigt att kontrollera att anmälan lyckades genast efter att anmälningen gjorts. Du hittar all din anmälningsinformation också under Min profil bakom fliken Anmälningar.

Kontrollera att anmälan lyckades på Anmälning-sidan

 1. Öppna Anmälning-sidan och granska studiemomenten i kolumnerna Anmälan behandlas och Anmälan behandlad.
 2. Kolla vad anmälningens status är. Om du behöver noggrannare information kan du läsa mera om normal anmälan och anmälan med direkt bekräftelse. 
 3. Vid behov kan du också granska anmälningssituationen via Studiekalendern. 

Uppdatering av anmälning

Endast om anmälningstiden ännu pågår eller om studiemomentet tillåter ändring av undervisningsgrupper kan du redigera dina val av undervisningsgrupp och dina svar på tilläggsfrågorna.

Att ställa in anmälan och avbryt prestation

Du kan ställa in din anmälan till undervisningen så länge som anmälan pågår och studiemomentet inte börjat.

När anmälningstiden har gått ut kan du inte längre ställa in din anmälan om det inte har utsatts en tilläggstid för inställning. Du kan endast avbryta prestationen.

 • Observera: om du avbryter prestationen kan du inte anmäla dig på nytt till samma studiemoment själv, utan du måste kontakta studerandeservice. 

Avbryt prestationen:

 1. Öppna Anmälning-sidan, sök upp undervisningen du vill avbyta från Anmälan behandlad-kolumnen. 
 2. Klicka på Avbryt prestationen i anmälningslådan.
  • Du ser en varning om att du inte längre själv kan anmäla dig till undervisning som du avbrutit.
 3. Bekräfta avbrytningen. Du kan granska avbrutna studier via Studiekalenderns flik Avslutade och avbrutna och du kan ta bort undervisningen ur studiekalendern.
  • När du avbryter prestationen får du också statusen Inactive i studiemomentets MyCourses-arbetsrum.
Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat