Ansökningar, anvisningar och regler

Efter anmälning i Sisu

På sidan hittar du anvisningar för vad du kan göra efter anmälan, såsom att kontrollera att den lyckades och vid behov uppdatera den.

Anmälan och tillgång till undervisningens MyCourses-sida

Du får tillgång till undervisningens MyCourses-arbetsyta när din anmälan har bekräftats i Sisu. Om det är fråga om en tentamen kommer du in i arbetsrummet genast när du har anmält dig, så länge som du fyller baskriterierna.

Kontrollera dina egna anmälningar

Du kan kontrollera alla dina anmälningar under fliken Anmälningar i dina egna uppgifter och under fliken Studiekalender. Det är synnerligen viktigt att kontrollera i Studiekalendern att anmälan lyckades genast efter att anmälningen gjorts.

Kontrollera i Studiekalendern att anmälan lyckades

 1. Öppna Studiekalendern och välj fliken Anmälning.
 2. Klicka på pilknappen vid undervisningen i fråga.
 3. Se vad anmälans status är.
  • Om du behöver mer information kan du klicka fram den genom rubrikerna.

Uppdatering av anmälning

Endast om anmälningstiden ännu pågår eller om studiemomentet tillåter ändring av undervisningsgrupper kan du redigera dina val av undervisningsgrupp och dina svar på tilläggsfrågorna.

Återkalla anmälan och avbryt prestation

Du kan återkalla din anmälan till undervisningen så länge som anmälan pågår och studiemomentet inte börjat.

När anmälningstiden har gått ut kan du inte längre återkalla din anmälan om det inte har utsatts en tilläggstid för återkallande. Du kan endast avbryta prestationen.

 • Observera: om du avbryter prestationen kan du inte anmäla dig på nytt själv, utan du måste kontakta studerandeservicen.

Avbryt prestationen:

 1. Öppna Studiekalendern och välj fliken Anmälning.
 2. Klicka på Avbryt prestationen i anmälningslådans nedre kant.
  • Du ser en varning om att du inte längre själv kan anmäla dig till undervisning som du avbrutit.
 3. När du har bekräftat att du vill avbryta prestationen flyttas undervisningen till fliken ”Avslutade och avbrutna” och du kan ta bort den ur studiekalendern.
  • När du avbryter prestationen får du också statusen Inactive i undervisningens MyCourses-arbetsrum.
Sisu instructions main illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat