Ansökningar, anvisningar och regler

Studiestruktur i Sisu

Närmare anvisningar för att göra en studieplan samt Studiestruktur-delens egenskaper i Sisu.

Loading table of contents

Gör val i studieplanen

 1. Klicka på den del i studieplanen som du vill göra val i.
  • Det kan handla om studiehelheter eller eventuella underrubriker under dem.
  • Klicka inte på studiehelhetens kod, genom den kan du inte göra dina val.
 2. Alternativet du väljer blir blått och studievalshjälparen öppnas till höger.
  • I studievalshjälparen kan du göra val som rör ifrågavarande alternativ.
  • I studievalshjälparen visas reglerna för strukturen som hjälper dig att göra val, till exempel välj ännu 1 eller välj 20 sp.
 3. Gör dina val genom att klicka på väljarna bredvid alternativen som syns i studievalshjälparen.
  • Alternativen som syns i studievalshjälparen kan utöver studiehelheter och underrubriker vara studieavsnitt. 
  • Följande kan ske när du klickar på alternativet, beroende på situationen:
   • Väljaren som var ljus blir blå när du väljer ett alternativ när du väljer ett av alternativen som erbjuds.
   • Väljaren som var blå blir vit när du raderar ett förhandsvalt alternativ ur din ISP.
   • Den grå väljaren ändrar inte eftersom alternativet är en obligatorisk del av din studieplan. Du kan endast radera obligatoriska studier via det fria redigeringsläget.
   • Valen sparas omedelbart.
 4. Studievalshjälparen kan beroende på situationen också ha en sökfunktion:
  • Genom sökfunktionen kan du söka och lägga till vilka av Aaltos kurser eller studiehelheter som helst i din studieplan, till exempel fritt valbara studier eller biämnen.

Mer information om studieavsnitt hittar du på adressen courses.aalto.fi.

Motsvarande studieavsnitt

Aaltos studieavsnitt kan motsvaras av andra studieavsnitt vid Aalto. I dessa fall är det möjligt att ersätta studieavsnittet med ett motsvarande studieavsnitt. Om det förhåller sig så har det markerats i kursinformationen:

 1. Klicka på studieavsnittets kod i din studieplan för att öppna studieavsnittsinformationen.
 2. Gå till fliken Ersättande studier.
 3. Vid Motsvarigheter ser du studieavsnittets motsvarigheter om de har fastställts.
 • Motsvarigheten kan ha registrerats rakt i Sisu, i så fall kan du välja motsvarigheten rakt i studieavsnittsinformationens meny.
  • Du behöver inte spara separat, men kontrollera att motsvarigheten sparats när du återvänder till studieplanen.
  • Motsvarigheter visas som pilar som pekar år olika håll.
  • Om du vill redigera eller avbryta motsvarigheten, klicka på ikonen med två pilar.
  • Du kan vid behov byta version på det motsvarande studieavsnittet i din ISP: anvisningar här under byt studieavsnittets version
 • Det kan hända att motsvarigheten endast nämns i texten, då behöver du ansöka om ersättande av studieavsnitt med ett annat genom det fria redigeringsläget.

Ersättande av studier vid Aalto med studier genomförda vid ett annat universitet

Studiehelhetens status

I högra kanten vid delarna syns deras status, som berättar vad deras aktuella läge är.

Bekräfta biämnesrätt i Sisu

Du kan bekräfta en biämnesrätt bara via en studieplan som gäller en utbildning du har studierätt för.

 • Du kan placera biämnen bara på ett sådant ställe i studieplanen där endast biämnen är tillåtna.
 • Vid sådana helheter står det ”Sökningen begränsad till endast biämnen” i sidomenyn.
 • Obs! Utbildningsprogrammet måste vara bekräftat innan ett biämne kan bekräftas i kandidat- eller magisterskedet.

Byt version i studieplanen

Du kan behöva byta studieavsnitt, studiehelhet, biämne eller version av magisterplanen för att studieplanen ska få rätt struktur. 

 • Sisu skapar alltid automatiskt strukturen utgående från det läsår när studieplanen är skapad.
 • En pop-up dyker upp i övre kanten av studieplanen ifall den innehåller gamla versioner av studieavsnitt. Via länken i pop-uppen kan du se de gamla versionerna och behändigt uppdatera dem. 
 • Du kan inte byta till en version som är äldre än din studierätt.

Allmänna anvisningar för att byta version:

 1. Klicka på den understreckade koden för det element du vill välja.
 2. Byt version genom att klicka på läsårsmenyn under namnet.
 3. Du får meddelandet ”Du ser på en version av studiehelheten som inte används i din plan. Använd denna version.”
  • Bannern kan ibland hamna bakom andra blåa banners, om du till exempel ser ett meddelande om bekräftelse av biämne bör det klickas bort. Du ser sedan en banner om bytet av version.
 4. Klicka på Använd denna version.

Fritt redigeringsläge

Fritt redigeringsläge är till för situationer där du behöver förbigå ditt utbildningsprograms struktur. Ditt program ska godkänna alla dylika ändringar innan du kan utexamineras. Ändringarna som görs behöver godkännas.

Studieavsnitt med varierande omfattning

Om studieavsnittet kan vara av varierande omfattning (t.ex. 1–10 sp), bekräftas omfattningen när läraren registrerar prestationen.

Hantering av studieavsnitt som kan genomföras flera gånger

I Sisu kan studieavsnitt som kan genomföras flera gånger och har samma kod (t.ex. CS-EV eller ABR-ENG) läggas till i en ISP bara en gång.

Om du till exempel tänker genomföra tre studieavsnitt med olika innehåll men med samma kod för din examen, kan du lägga till kursen med den korrekta koden bara en gång i din ISP. De två andra kurserna kan du lägga till som studieutkast i planeringsskedet.

När du har genomfört alla dessa studieavsnitt kan du lägga till dem i din ISP. 

StudieutkastTillgodoräknande av studier som en del av examen

Studieplanens tilläggsfunktioner

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: