Studentguide

Läsårskalender

På denna sida hittar du universitetets undervisningsperioder och andra viktiga datum.

Läsåret delas in i två terminer. Höstterminen börjar varje år den 1 augusti och slutar samma år den 31 december. Vårterminen börjar varje år den 1 januari och slutar samma år den 31 juli.

Läsåret 2022–2023

 

Höstterminen 2022

Period / Utvärderingsperiod Tidpunkt Vecka
Utvärderingsperiod 1 och introduktionen 29.8–4.9.2022 35
Period I och utvärderingsvecka 5.9–23.10.2022 36–42
Period II och utvärderingsvecka 24.10–11.12.2022 43–49
Utvärderingsperiod 2 12.12–18.12.2022 50

 

Vårterminen 2023

Period / Utvärderingsperiod Tidpunkt Vecka
Period III och utvärderingsvecka 9.1–26.2.2023 2–8

Period IV och utvärderingsvecka

Vårlov 6.4.–12.4.2023

27.2–23.4.2023 9–16

Period V: flerformsperiod, under vilken undervisningen kan genomföras på olika sätt, t.ex.

  • 6 veckor undervisning, inklusive bedömningen av kunskaperna.
  • Olika slags intensivperioder.
  • Projektkurser, som inleds med kontaktundervisning och fortsätter som sommarprojekt.
  • Sommarskolor
24.4–11.6.2023 17–23

 

Från och med läsåret 2022–2023 har små ändringar gjorts i tidtabellen för perioderna i syfte att placera tentamensperioder på de allmänna höst- och sportlovsveckorna samt beakta hur söckenhelgerna under vårterminen inverkar på antalet undervisningsdagar.

S:t Michels campus undervisningsperioder hittar du här.

Ansökningstider

Datum för utexaminering

Aalto-universitetets gemensamma utexamineringsdagar

Se närmare information om utexaminering på sidorna för ditt program. Se alla program vid Aalto-universitetet här.

Ansökan till Aalto-universitetet

Läsåret 2023–2024

Läs mer

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökningar, anvisningar och regler

Aalto-universitetets allmänna regler och bestämmelser som rör studerande. Här hittar du också examensstadgorna.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Läsårsanmälan

Information om läsårsanmälan.

Ansökningar, anvisningar och regler
Opiskelijan oppaan kuvituskuvaa

Universitetsordlista och det akademiska året

Viktiga termer och evenemang som är bra för en studerande att veta.

Nya studerande
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat