Ansökningar, anvisningar och regler

Ansökan om tilläggstid i Sisu

Du kan ansöka om tilläggstid för dina studier via Sisu. Utöver ansökan om tilläggstid ska du ha gjort eller senast nu göra en individuell studieplan (ISP) och schemalägga studier som fattas.

Loading table of contents

Bekanta dig först med Aaltos allmänna anvisningar för att ansöka om tilläggstid.

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Ansökan om fortsatt studierätt

Ansökan om fortsatt studierätt

Ansökningar, anvisningar och regler

Snabbanvisningar: ansök om tilläggstid i Sisu

 1. Du får ett meddelande på Sisus förstasida om din studietid går ut i slutet av den pågående terminen.
 2. Ansök om tilläggstid om du inte hinner utexamineras.
 3. Uppdatera din primära studieplan eller skapa en sådan i Sisu.
 4. Schemalägg de kvarvarande studierna. Det är obligatoriskt att du kan göra ansökan.
 5. Fyll i ansökan om tilläggstid och lämna in den.
 6. Du kan återkalla ansökan om du vill uppdatera studieplanen eller om du inte heller behöver tilläggstid.
 7. Lämna in eventuella övriga bilagor i enlighet med anvisningarna via andra kanaler än Sisu.
  • Rubricera ditt meddelande enligt följande: ”Din högskola (ARTS, BIZ, CHEM, ELEC, ENG, SCI), ditt namn, bilaga till ansökan om tilläggstid”.
 8. Du får beslutet i Sisu.

När kan jag inte ansöka om tilläggstid i Sisu, och när kan jag inte ansöka om tilläggstid över huvud taget?  

I regel ska du ansöka om tilläggstid i Sisu om ditt Aalto-användarkonto är giltigt och du kan logga in i Sisu.

Du kan inte ansöka om tilläggstid i Sisu i följande fall:

 1. ditt Aalto-användarkonto är inte längre i kraft och du kan inte logga in i Sisu.
  • I så fall ansöker du med en ansökan utanför Sisu.
 2. din studietid har redan gått ut OCH din utbildningsstig är personligt anpassad.
  • Ansökan om tilläggstid görs via andra kanaler än Sisu.
  • Gör din ISP i Sisu. Även om Sisu anger att den bryter mot reglerna. Studieplanen används i behandlingen av ansökan.
  • Underfliken Studierätter under Min profil får du reda på om din studieplan personligt anpassad eller ej.

Ansöka om tilläggstid via andra kanaler än Sisu:[email protected]

Du kan inte ansöka om tilläggstid över huvud taget i följande fall:

 1. studierätten har statusen:
  • annullerad
  • avstått
  • utexaminerad
 2. Du håller på att flytta till en annan läroanstalt. 
 3. alla studier är genomförda. 

Gör en studieplan

För att ansöka om tilläggstid behöver du inte skapa en ny studieplan, utan du kan uppdatera din befintliga studieplan. Din studieplan ska ha statusen ”Val gjorda”. 

 • Om så inte är fallet, uppmanar Sisu dig att först uppdatera planen. 
 • När planen har statusen ”Val gjorda” kan du återvända till din ansökan om tilläggstid via inforutan på förstasidan.
  • Du kan ansöka om tilläggstid även om en helhet i studiestrukturen kräver ett separat godkännande. Ansök dock om separat godkännande för de helheter som krävs. Närmare anvisningar för ansökan om godkännande och studiehelhetens status hittar du här.

Om din studieplan innehåller ett eller flera studieutkast, måste de följa planens regler:

 • Ett studieutkast kan inkluderas i en studiehelhet vars regler tillåter det
 • Helheten ska vara villkorligt godkänd.

Ansök vid behov om godkännande via fritt redigeringsläge.

Schemalägg dina studier

Om du inte har schemalagt dina studier uppmanar Sisu dig att placera dina studieavsnitt på tidslinjen. 

 • Ogenomförda studieavsnitt ska placeras på tidslinjen för den pågående perioden eller för kommande terminer.
  • Exempel: om du ansöker om tilläggstid i december under period II kan du inte placera in studier i period 1 under samma höst. 
 • Om du har studierätt för både lägre och högre högskoleexamen (kandidat + magister) och inte ännu har avlagt någondera av dem ska du placera in studieavsnitt för båda examina på tidslinjen.
  • Du kan schemalägga dina studier för fyra terminer eller två läsår, detta är den maximala längden på den tilläggstid du kan ansöka om. 
 • Studieutkast ska också placeras på tidslinjen.
 • https://www.aalto.fi/sv/ansokningar-anvisningar-och-regler/sisus-allmanna-funktioner#2-tajmningsmodell 

Egentlig ansökan

När du har färdigställt din studieplan och placerat dina studier på tidslinjen kan du fylla i ansökan om tilläggstid.

Inlämning av bilagor

Bilagor lämnas in via andra kanaler än Sisu.

Beslut om ansökan och omprövning

Du får ett meddelande i Sisu när din ansökan har behandlats och beslut fattats. Om du önskar får du också beslutet per post. 

 1. Gå till Min profil och fliken Ansökningar och begäranden.
  • Du kan även se motiveringarna för beslutet och anvisningar för begäran om omprövning.

Begäran om omprövning

 • Om du inte är nöjd med det beslut du fått och vill begära omprövning kan du följa anvisningarna i beslutet om tilläggstid. 
Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat