Ansökningar, anvisningar och regler

Studier som inte leder till examen i Sisu

För studier som inte leder till examen behöver en studieplan göras för att du ska kunna anmäla dig till kurser. Det här gäller dock inte det öppna universitetet som har automatisk anmälan.

Loading table of contents

Sisu och Aalto-användar-ID

För att använda Sisu måste du logga in med ditt Aalto-användar-ID:Sisu studentinformationssystem

Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster
Two people working with computers

Aktivering av ett Aalto-användar-ID

Varje student och anställd på Aalto-universitetet har ett användar-ID för Aalto-universitetet. Med ditt användar-ID kan du logga in på Aaltos informationssystem och använda universitetets interna tjänster.

Tjänster

Studier som inte leder till examen

Utbildningar som inte leder till examen är till exempel:

 • enskilda studieavsnitt som fristående studier
 • JOO-studier
 • övriga avtals- och samarbetsstudier
 • studier för inkommande utbytesstuderanden

Studerande vid Öppna universitetet behöver inte göra en studieplan eftersom anmälan till undervisningen registreras automatiskt.

Studieplan för studier som inte leder till examen

Studierna baserar sig på studieplanen i Sisu och för att kunna anmäla dig till undervisningen ska du göra en studieplan som stämmer överens med studierätten.

Studierna baserar sig på studieplanen i Sisu och för att kunna anmäla dig till undervisningen ska du göra en studieplan enligt din studierätt. Om din utbildning inte leder till examen kan din studierätt vara begränsad till specifika studieavsnitt.

Välj studieavsnitt i studieplanen

 1. Om din studierätt är begränsad till specifika studierätter ska du välja dem ett åt gången genom sökfältet i studievalshjälparen till höger. Det är inte tillåtet att välja och genomföra andra studieavsnitt.
 2. Om studierätten är begränsad till en specifik studiehelhet, gör valen enligt anvisningarna i studievalshjälparen till höger. Det är inte tillåtet att göra val som bryter mot strukturen eller genomföra studier som inte hör till den.

Gör en studieplan

 1. Öppna sidan Studiestruktur när du är inloggad som studerande.
 2. Välj rätt utbildning under Mina utbildningar.
  • Om du bara har en studierätt är den förvald. Om du har flera studierätter för t.ex. olika utbildningsområden ska alla ha en egen studieplan.
  • Som undervisningsplansperiod väljs i huvudsak pågående läsår eller undervisningsplansperiod. Om du vill kan du ge din studieplan ett beskrivande namn.
 3. När du har gjort studieplanen, klicka på rubriken till studiehelheten i studieplanen.
  • Lägg till de studieavsnitt som du har studierätt till genom studievalshjälparen till höger.
 4. Mata in studieavsnittets kod i fältet Sök studieavsnitt med namn eller kod och lägg till i studieplanen.
  • Obs! Det är inte tillåtet att lägga till eller genomföra andra studier! Studieutkast eller det fria redigeringsläget används inte för studier som inte leder till examen.

Obs! Endast en studieplan som motsvarar studierätten fungerar i anmälan till undervisningen.

 • Om du får varningen ”Du har ingen studierätt som motsvarar din studieplan eller så har du inte anmält dig till den pågående terminen” ska du kontrollera att din studieplan motsvarar studierätten.

Anmälan till undervisningen

När du har gjort studieplanen kan du anmäla dig till undervisningen som du har studierätt till. Studieplanen ska vara din primära plan för att anmälan ska lyckas.

Sisu instructions main page illustration
Ansökningar, anvisningar och regler
Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: