Ansökningar, anvisningar och regler

Kompletterande studier i Sisu

Med kompletterande studier avses studier som kompletterar examen som fungerat som antagningsgrund. Beroende på examen kan kompletterande höra eller inte höra till din examen.

Loading table of contents

Kompletterande studier

Om du behöver genomföra studier som kompletterar en tidigare examen meddelas du om det i samband med antagningen eller genast i början av studierna. De kompletterande studierna är då obligatoriska. 

  • Om du redan har genomfört kompletterande studier registreras de inte i Sisu. 

Hör studierna till examen?

Huruvida kompletterande studier för tidigare examen inkluderas i examen varierar beroende på ditt utbildningsprogram.

  • Om du avlägger en doktorsexamen inkluderas de kompletterande studierna aldrig i examen. 

Om de kompletterande studierna inte kan inkluderas i examen får du en separat studierätt för dem, så att du kan skapa en ISP för dem och anmäla dig till undervisningen. 

  • Studierätten för de kompletterande studierna är i kraft lika länge som din studierätt för examen och kräver inte läsårsanmälan. 

Den separata studierätten för kompletterande studier hittar du i fliken för Studierätter på sidan Min profil

ISP och kompletterande studier

Studierätten för kompletterande studier gör det möjligt för dig att skapa en separat ISP, som du kan använda för att anmäla dig till studierna. 

  • Du skapar ISP:n på samma sätt som din ISP för examensstudierna. 

Planera in de kompletterande studier som du behöver och skicka in ISP:n för separat godkännande.

  • När du har lagt till studierna i din ISP kan du anmäla dig till undervisningen. 

Den kompletterande studiehelheten bedöms inte, men prestationerna kontrolleras senast när du utexamineras. Genomförda kurser syns i dina prestationer som normalt. 

Kompletterande studier i det separata magisterprogrammet i bildkonstpedagogik

I det separata magisterprogrammet i bildkonstpedagogik kräver de kompletterande studierna separat godkännande av innehållet och bedömning av studiehelheten.

Ansök om bedömning av studiehelheten när du har genomfört studierna som hör till den.

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: