Ansökningar, anvisningar och regler

Kontaktuppgifter till Sisustödet

Välj kontaktkanal enligt stödbehov för att få rätt sorts hjälp så snabbt om möjligt.

Studierelaterade problem

I problemsituationer som har att göra med dina studier ber vi dig kontakta studieservice vid ditt eget utbildningsprogram.

Hitta ditt eget studieprogram, och klicka Kontaktuppgifter

Tekniska problem i Sisu

Kontakta [email protected]

Vi ber dig beskriva ditt problem möjligast noggrant och inkludera relevant information. Beroende på situationen kan detta vara t.ex. studieavsnittets eller biämnets namn och kod, undervisningens tidpunkt, eller en skärmdump. Detta hjälper oss att möjligast snabbt reda ut vad problemet beror på. Kom också ihåg att nämna ditt studerandenummer.

Tillgänglighetsstöd för användning av Sisu för studerande vid Aalto-universitetet

Studerande på Otnäs campus

  1. Om du stöter på praktiska utmaningar i användningen av Sisu, kontakta i första hand Starting Point-studerandeservice. Om du vet att ditt ärende tar en längre tid att reda ut, ber vi dig meddela till [email protected] när du kommer att besöka Starting Point-servicepunkten.
  2. Vid Starting Point utreds vad det är fråga om och problemen försöker lösas, vid behov med hjälp av Sisu-teamet. I mån av möjlighet kan Starting Point sköta ärendet åt dig (användarstöd för Sisu, t.ex. kursanmälan och blanketter).
  3. Om det är troligt att du fortsättningsvis kommer att stöta på problem i användningen av Sisu kontaktas även kontaktpersonen för individuella studiearrangemang vid din högskola: https://www.aalto.fi/sv/tjanster/kontaktpersonerna-for-individuella-studiearrangemang  
  4. Tillsammans med kontaktpersonen går ni igenom olika stödbehov både vad gäller Sisu och andra studierelaterade ärenden.
  5. Tillsammans med kontaktpersonen och Starting Point kommer ni om överens om stöd med låg tröskel för användningen av Sisu.

Studerande på S:t Michels campus   

  1. Om du stöter på problem i användningen av Sisu, kontakta Mari Syväoja ([email protected]).
  2. Tillsammans med Mari reder du ut hurdana problem det handlar om och försöker lösa dem, vid behov med hjälp av Sisu-teamet. I mån av möjlighet erbjuds du användarstöd för Sisu eller så kan ärendet skötas å dina vägnar (t.ex. ISP eller anmälan).
  3. Om det är troligt att du fortsättningsvis kommer att stöta på problem i användningen av Sisu, gå tillsammans med Mari igenom olika stödbehov både vad gäller Sisu och andra studierelaterade ärenden. Kom överens om Sisu-hjälp med låg tröskel tillsammans med Mari.
Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Three smiling persons and the text "let's move on with Sisu"

Sisu

Grundläggande information om Aaltos kärndatasystem för undervisning och studier.

Tjänster

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: