Ansökningar, anvisningar och regler

Ersättande och inkluderande av studier i Sisu

På sidan behandlas tillgodoräknande av studier, det vill säga ersättande och inkluderande samt användning av studieutkast Dessutom får du veta hur man använder samma studier (t.ex. språk) i flera examina vid Aalto.

Loading table of contents

Studieutkast

Om du planerar att genomföra studier vid en annan högskola eller förvärva kompetens som inte finns i Sisu, lägg till dem i din studieplan som studieutkast. Du kan använda studieutkastet för att till exempel: 

 • markera utbytesstudier,
 • självständiga studier,
 • påbyggnadsstudier.

Det lönar sig även att söka inkluderande eller personlig prestation genom studieutkast, så att prestationen hamnar på önskad plats i studieplanen. 

 • När du har genomfört prestationen, t.ex. kommit tillbaka från utbytesstudierna och har ett studieprestationsutdrag över dem, kan du ansöka om inkluderande via studieutkastet.
 • När du har genomfört den personliga prestationen (läraren har förmedlat eller håller på att förmedla prestationsmeddelandet till administrationen) kan du ansöka om personlig prestation via studieutkastet.

Skapa ett studieutkast

 1. Välj den studiehelhet i din studieplan som du vill inkludera utkastet i.
  • Kontakta studerandeservicen vid ditt utbildningsprogram om du är osäker på var du ska placera ditt studieutkast.
 2. Klicka på Lägg till ett studieutkast i nedre kanten av studievalshjälparen.
 3. Fyll i informationen som behövs:
  • Namn på studierna (t.ex. utbytesstudier, språkstudier vid Helsingfors universitet)
  • Studiernas planerade omfattning
  • Studiernas planerade prestationsplats
  • En fri beskrivning av vad du tänker göra och hurdan kompetens du tänker förvärva. 
 4. Klicka på Lägg till 

Hur slutförda studier syns i studieplanen

När en kursprestation har registrerats ser du en kranssymbol och ditt vitsord vid studieavsnittet. För studiehelheter syns de sammanlagda studiepoängen för valda och utförda studier.

 • Obs! Studiehelhetens innehåll kan inte längre ändras i studieplanen efter att den har bedömts.

Lägg till ett genomfört studieavsnitt

 1. Klicka på Placera i planen i studieplanens vänstra kant.
 2. Lägg till studieavsnittet i planen genom att trycka på pilen.
 3. Välj lämplig plats i strukturen ock klicka på den då studievalshjälparen öppnas till höger.
 4. Klicka på Bekräfta i studievalshjälparen.

Om du inte kan välja modulen i strukturen, tillåter utbildningsprogrammets struktur i princip inte tilläggning av studieavsnitt. I detta fall måste du lägga till kursen via fritt redigeringsläge, och sedan ansöka om godkännande för modulen.

Om studieavsnittet du utfört inte syns på listan, vänligen kontakta:[email protected]

Studier som genomförs utanför Aalto-universitetet

Om du planerar att genomföra studier också någon annanstans än vid Aalto-universitetet, kan du lägga till dessa studier i din studieplan som ett studieutkast.

Tillgodoräknande av studier som en del av examen

Läs först universitetets anvisningar här:Aalto-universitetets anvisningar för tillgodoräknandeDu kan ansöka om tillgodoräknande bara via en studieplan som är i kraft, och tillgodoräknandet är examensspecifik. Om du inte är närvaroanmäld för terminen kan du inte skicka in en ansökan om tillgodoräknande. 

När du ansöker om tillgodoräkning, observera att det registreras en anteckning av studieprestationer per ansökan. Om du ansöker om tillgodoräknande av biämne, ansök separat för varje studieavsnitt. 

 • För till exempel utbytesstudier ansöker man om tillgodoräknande separat för varje studieavsnitt/alla studier.
 • Undantag: Ett biämne som till sin helhet är genomfört vid ett annat universitet/en annan högskola kan tillgodoräknas som en prestation. Samtliga studier för biämnet ska då vara genomförda vid samma högskola. Gör i dessa fall endast en ansökan där du separat antecknar biämnesstudierna. Mer information:
  Sök efter ditt biämne och stället för ”Biämnets koordinator”

Inkludera samma studier i flera examina vid Aalto-universitetet

Att inkludera samma studier i två olika examina vid Aalto-universitetet förutsätter tillgodoräknande, inte inkluderande eller ersättande.

Beslut och inkluderande av bilagor till ansökan om tillgodoräknande

Du kan inkludera bilagor i alla ansökningstyper (ersättande, inkluderande, personlig prestation).

Om det behövs kan ansökan du skickade returneras till dig, så att du kan komplettera den.

Du får beslutet om ansökan om tillgodoräknande som meddelande i Sisu. Du får det även per post om du har valt det alternativet. 

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat