Ansökningar, anvisningar och regler

Snabbanvisningar för att skapa en studieplan i Sisu

Snabbanvisningar för att göra en studieplan (ISP). I menyn hittar du närmare anvisningar enligt ämne.

Snabbanvisningar för att göra en ISP

Så här gör du en plan

 1. Gå till fliken Studiestruktur.
 2. Tryck på knappen Ny studieplan.
 3. Välj undervisningsplansperiod enligt ditt utbildningsprograms anvisningar.
 4. Tryck på knappen Skapa en plan.

Val av studiehelheter och studieavsnitt (kurser)

 1. Klicka på någon rubrik i din plan (t.ex. huvudämne/major, biämne/minor, fritt valbara studier/elective studies) så att du beroende på situation kan välja obligatoriska eller valfria studiehelheter ur studievalshjälparen till höger. En del av studiehelheterna är automatiskt valda baserat på din studierätt.
 2. Klicka på studiehelhetens rubrik (inte kod) i för att i studievalshjälparen välja de studieavsnitt (kurser) du vill ha med i din plan.
 3. Gör likadant för alla studiehelheter i din studieplan.

Val som avviker från strukturen

Sisu styr dina val i studieplanen enligt strukturen för ditt program. I vissa fall kan du behöva avvika från dessa strukturer för att få studieplanen att stämma överens med studier som just du genomfört. Dessa ändringar kan endast göras i det fria redigeringsläget.Fritt redigeringsläge

Planera studier som genomförts på annat håll i studieplanen

Studieutkast

Godkännande

Vissa studiehelheter eller delar åtskilda genom underrubriker kräver godkännande:

Studiehelhetens status: Kräver separat godkännande

Ändringar till en tidigare godkänd del av studieplanen eller till en ansökan som väntar behandling

Om helheten eller delen i din studieplan redan fått godkännande och du efter det gör ändringar i den delen, måste du ansöka om godkännande på nytt:

Studiehelhetens status: Avviker från innehållet du ansökt om

Om du har skickat in en ansökan om godkännande för en helhet eller en del av din studieplan och du efter det gör ändringar i den delen, måste du ansöka om godkännande på nytt: 

Studiehelhetens status: Avviker från innehållet du ansökt om

Välj rätt utbildning som bas för studieplanen

Sisu erbjuder dig i första hand utbildning som du har studierätt till.

 1. Välj det läsår som du vill att din studieplan motsvarar.
  • Den tidigaste undervisningsplansperioden du kan välja är läsåret när din studierätt har börjat. 
 2. Ge din plan ett namn. Du kan också använda namnet som systemet föreslår.

Du kan skicka studiehelheterna eller delar av dem för godkännande om du har en giltig studierätt som stämmer överens med din studierätt.

Välj program och huvudämne i studieplanen

I studieplanen är det program och huvudämne du har studierätt för färdigt valda.

Oma...

 • du har frågor om din egen studierätt
 • du misstänker att det förekommer fel i uppgifterna i Sisu 
 • alternativet du söker inte erbjuds i din studieplan.

...kontakta:[email protected]

Magister-ISP:n görs enligt din studierätt: om kandidat- och magisterexamen hör till din studierätt ska bägge vara i samma ISP. Om enbart magisterexamen hör till din studierätt inkluderas endast magisterexamen i din ISP.

Studierätt för kandidat- och magisterexamen:

 1. Välj den första studiehelheten i din studieplan (i formen ”____ kandidat och magister/diplomingenjör”).
 2. Välj magisterprogrammet du vill ha i studievalshjälparen till höger på skärmen.

Studierätt för magisterexamen

 1. Gör planen som vilken som helst annan studieplan.

Magisterskedets undervisningsplansperiod går att byta:Byt version i studieplanen

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: