Ansökningar, anvisningar och regler

Närmare anvisningar för anmälan i Sisu

Närmare anvisningar för anmälan till studieavsnitt och detaljer som rör det.

Anmälningslogiken i Sisu

Anmälan sker i Sisu enligt följande logik:

 1. Du lägger in studieavsnittet i din primära studieplan i delen Studiestruktur.
 2. Schemalägg dina studier under fliken Tidslinje
  • Att schemalägga studierna är inte nödvändigt för anmälan, men det gör din vy i studiekalendern tydligare. Närmare anvisningar för schemaläggningen hittar du här.
 3. Efter det går du till fliken Studiekalender för att välja undervisning och anmäla dig till enligt din tidslinje.

Anmälan direkt i studieplanen

 1. Öppna Studiestruktur.
 2. Sök efter studieavsnitten du önskar.
 3. Gå till fliken Prestationssätt och välj prestationssätt
  • Välj prestationssätt genom att klicka på sättet du föredrar (t.ex. sätt 1) och sedan Välj detta sätt.
  • Kom ihåg att kontrollera att studieavsnittet motsvarar pågående läsår.
 4. När du har valt prestationssättet, välj tidpunkten du önskar och tryck på Välj.
  • Obs! Välj-knappen överför bara undervisningen till din studiekalender, du är inte ännu anmäld!
 5. När du har valt undervisning uppmanar Sisu dig att anmäla dig genom följande meddelande högst upp på sidan: ”Undervisning xx vald. Fortsätt till anmälningen.” Klicka på länken.
 6. Gå till Studiekalendern och välj Anmälning.
 7. Klicka på pilen till höger om studieavsnittet för information om studieavsnittets undervisningsgrupper och schema.
  • Om alla undervisningsgrupper är obligatoriska visar Sisu dem automatiskt i studiekalendern och du behöver inte välja dem när du anmäler dig.
  • Om det finns flera undervisningsgrupper och alla inte är obligatoriska ska du för varje grupp meddela om den passar dig eller inte innan du anmäler dig. Närmare anvisningar finns nedan i avsnittet "Undervisningen består av flera undervisningsgrupper, alla är inte obligatoriska".
 8. Klicka på Anmäl dig i lådans nedre kant.
 9. Klicka på Bekräfta för att bekräfta din anmälan.

Anmälningssätt

Sisu har två olika anmälningssätt. Dessa avgör huruvida du blir antagen direkt eller först efter anmälningstiden.

Anmälning via sökningen

Du kan också anmäla dig till studierna via Sisus sökfunktion, men detta rekommenderas bara om du anmäler dig för att höja ditt vitsord för ett studieavsnitt som du redan genomfört. I annat fall ska du anmäla dig via studieplanen.

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra kant finns tre flikar: ”Undervisningen ej vald”, ”Anmälning” samt ”Avslutade och avbrutna”.

Sisu instructions main illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet
 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat