Ansökningar, anvisningar och regler

Närmare anvisningar för anmälan i Sisu

Närmare anvisningar för anmälan till studieavsnitt och detaljer som rör det.

Loading table of contents

Anmälningslogiken i Sisu

Anmälan sker i Sisu enligt följande logik:

 1. Du lägger in studieavsnittet i din primära studieplan i delen Studiestruktur.
 2. Schemalägg dina studier under fliken Tidslinje
  • Att schemalägga studierna är inte nödvändigt för anmälan, men det gör din vy i studiekalendern tydligare. Närmare anvisningar för schemaläggningen hittar du här.
 3. Efter det går du till fliken Studiekalender för att välja undervisning och anmäla dig till enligt din tidslinje.

Anmälningssätt

Sisu har två olika anmälningssätt. Dessa avgör huruvida du blir antagen direkt eller först efter anmälningstiden.

Anmälan direkt i studieplanen

 1. Öppna Studiestruktur.
 2. Sök efter studieavsnitten du önskar.
 3. Gå till fliken Prestationssätt och välj prestationssätt
  • Välj prestationssätt genom att klicka på sättet du föredrar (t.ex. sätt 1) och sedan Välj detta sätt.
  • Kom ihåg att kontrollera att studieavsnittet motsvarar pågående läsår.
 4. När du har valt prestationssättet, välj tidpunkten du önskar och tryck på Välj.
  • Obs! Välj-knappen överför bara undervisningen till din studiekalender, du är inte ännu anmäld!
 5. När du har valt undervisning uppmanar Sisu dig att anmäla dig genom följande meddelande högst upp på sidan:”Undervisning xx vald. Fortsätt till anmälningen.” Klicka på länken.
 6. Gå till Studiekalendern och välj Anmälning.
 7. Klicka på pilen till höger om studieavsnittet för information om studieavsnittets undervisningsgrupper och schema.
  • Om alla undervisningsgrupper är obligatoriska visar Sisu dem automatiskt i studiekalendern och du behöver inte välja dem när du anmäler dig.
  • Om det finns flera undervisningsgrupper och alla inte är obligatoriska ska du för varje grupp meddela om den passar dig eller inte innan du anmäler dig. Närmare anvisningar finns nedan i avsnittet "Undervisningen består av flera undervisningsgrupper, alla är inte obligatoriska".
 8. Klicka på Anmäl dig i lådans nedre kant.
 9. Klicka på Bekräfta för att bekräfta din anmälan.

Att byta studieavsnittets version

 1. Öppna din studieplan och klicka på det studieavsnittets kod vars version du vill byta. 
 2. Klicka på "Version av studieavsnitt: xxxx-yyyy" under kursen namn i övre kanten. 
 3. Välj det pågående läsåret i listan som öppnas. 
 4. Klicka på "Ta i bruk denna version" i pop-up-notisen som öppnas i övre kanten.
 5. Förflytta dig till Prestationssätt-fliken och välj prestationssätt.
 6. Efter att du har valt prestationssätt kan du fortsätta med att välja den undervisning du vill delta i och förflytta dig till anmälan. 

Tilläggsinformation om att byta version av studieavsnitt, studiehelhet, biämne eller version av magisterplanen hittar du här: Byt version av studieplanen

Du ser inte undervisningen för det pågående läsåret 

Om du försöker anmäla dig via studieplanen och inte har bytt studieavsnittets version är det möjligt att du inte ser studiemomenten för det pågående läsåret vid Undervisning bakom fliken Prestationssätt. Byt versionen av studieavsnittet till det pågående läsåret så ser du studiemomenten. 

Anmälan-sidan

På sidan Anmälan kan du välja hur du vill avlägga de studieavsnitt som du placerat i din studieplan, i vilka studiemoment du vill delta, och anmäla dig till den valda undervisningen. Du ser också en helhetsbild av dina anmälningar. 

Att välja studiemoment

Toteutuksen valinta

 • Du ser de studieavsnitt som är placerade i din primära studieplan och vars studiemoment du inte ännu valt.
 • Om du har placerat studieavsnitten på tidslinjen ser du dem i den ordningen, annars syns de i en lista. 
 • Du kan välja studiemoment genom att klicka på Välj studiemoment vid studieavsnittet. 
 • Om du har flera studierätter kan du från rullgardinsmenyn välja vilken studierätts primära studieplans studieavsnitt du vill granska.

Anmälan till den valda undervisningen

Anmäl dig-kolumnen

 • Här ser du de studiemoment som du har valt men inte ännu anmält dig till.
 • Om anmälningstiden ännu är i gång ser du en Anmäl dig-knapp. 
 • Om anmälningstiden inte ännu har börjat ser du informationen vid studiemomentet

Anmälan behandlas-kolumnen

 • Här ser du de studiemoment som du har anmält dig till, men vars anmälningar inte ännu har behandlats. 
 • Vid varje studiemoment ser du en uppskattning om du i denna stund skulle bli antagen till undervisningen. 
 • Om du inte uppfyller alla villkor och kriterier för anmälan ser du vid studiemomentet texten Du uppfyller inte villkoren för anmälan. Genom att öppna Uppgifter om anmälan ser du vilka villkor du inte uppfyller. 
 • Du kan redigera din anmälan genom att klicka på Redigera gruppval, och ställa in din anmälan genom att klicka Inställ. 

Anmälan behandlad-kolumnen

 • Här ser du de anmälningar som har behandlats och bekräftats
 • Du ser om din anmälan har godkännts eller inte. 
 • Om din anmälan inte har godkännts kan du anmäka dig på nytt ifall anmälningstiden ännu är i gång, eller Avlägsna valet så studiemomentet försvinner från listan. 
 • Du kan ställa in din anmälan om knappen Inställ syns vid studiemomentet. 
 • Du kan göra ändringar i dina gruppval om Redigera gruppval-knappen syns vid studiemomentet
 • Du kan se noggrannare information om din anmälan genom att klicka på Uppgifter om anmälan
 • Du kan avbryta ditt deltagade om knappen Avbryt prestation syns vid studiemomentet.
 • Du kan granska avslutade och avbrutna studier via Studiekalendern

Studiekalender

Om du vill se över studiemomentens tidtabeller och granska möjliga överlappningar kan du göra det i studiekalendern. 

I studiekalenderns högra kant ser du tre olika flikar, "Undervisningen ej vald", "Anmälning", och "Avslutade och avbrutna". 

Under fliken Undervisning ej vald finns de studieavsnitt som du har placerat i din studieplan men som du inte ännu placerat i din studiekalender. Om studieavsnittet har undervisning på kommande kan du välja den för anmälan via Undervisning ej vald-fliken. Du kan anmäla dig till kursen endera via Anmälan-sidan eller via studiekalenderns Anmälning-flik. 

Bakom Anmälning-fliken ser du all den undervisning som du placerat i din studiekalender och som du endera redan har anmält dig till eller ännu ska anmäla dig till. 

Bakom fliken Avslutade och avbrutna ser du undervisning som har tagit slut eller som du har avbrutit. Om du har fått vitsord för kursen ser du det bredvid studiemomentet i fråga. 

Anmälning för att höja vitsord om du har avlagt kursen under det föregående läsåret

Om du har avlagt studieavsnittet under ett tidigare läsår (t.ex. 2022-2023) och du vill delta i studieavsnittet eller dens omtentamen under det följande läsåret (t.ex. 2023-2024) för att höja på vitsordet, följ instruktionerna nedan: 

 1. Sök upp studieavsnittet via Sök-funktionen i övre navigeringsbalken. 
 2. Klicka på rätt studieavsnitt och välj det studiemoment du vill delta i
 3. Anmäl dig sedan på Anmälan-sidan
 4. Du får ett felmeddelande om att studieavsnittet inte är placerat korrekt i din primär studieplan, och anmälan godkänns därför inte. 
  • Detta beror på att versionen som du har placerat i din studieplan inte stämmer överrens med den versionen av studieavsnittet som du försöker anmäla dig via. Om studieavsnittet redan är avlagt går det inte att byta versionen i studieplanen. 
 5. När anmälan inte godkänns, vänligen kontakta [email protected] och be om att bli godkänd till studiemomentet, om möjligt.  

Att notera om du anmäler dig till undervisning via Sök-funktionen

 • Om du anmäler dig via sökfunktionen, styr Sisu dig till att först anmäla dig till undervisningen och sedan lägga till studieavsnittet i din studieplan. Om du lägger till studieavsnittet i din studieplan först, kommer Sisu dock inte att styra dig till anmälan genom pop-up-notifikationen som i normala fram dyker upp i övre kanten av skärmen. Försäkra dig i detta fall via Anmälan-sidan att du faktiskt anmält dig till studiemomentet korrekt. 
 • Om du anmäler dig till ett studieavsnitt via Sök-funktionen kommer undervisningen du valt att förflytta sig till den vänstra kanten i din studieplan, i Placera i studieplanen-panelen. 
 • För att vitsordet ska registreras rätt och automatiskt bör du vara noggrann med att välja det prestationssättet som du redan har anmält dig till. Sisu övervakar inte att du väljer rätt, så du måste säkerställa dig om detta själv. 
Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: