Ansökningar, anvisningar och regler

Sisus allmänna funktioner

I Sisus huvudnavigering hittar du systemets allmänna funktioner.

Loading table of contents

Studiestruktur

I delen Studiestruktur kan du göra en studieplan, som utgör grunden för din studieplanering, dina kursanmälningar och din utexaminering. Du hittar mer information här.

Tidslinje

I denna del kan placera dina studier på tidslinjen.

Tajmningsmodell

En tajmningsmodell är en tidslinje där din högskola färdigt har schemalagt studierna. Om du planerar att genomföra dina studier i rekommenderad ordningsföljd lönar det sig att använda tajmningsmodellen. Du kan ändra eller ta bort enskilda studieavsnitt.

Studiekalender

I Sisu planeras studierna först i delen Studiestruktur, sedan sätts studieavsnitten in på tidslinjen, och slutligen planeras läsordningen i Studiekalendern.

Kalendern har både en vecko- och en månadsvy. Med pilarna uppe till höger kan du förflytta dig till följande eller föregående vecka eller månad.

Studiekalenderns flikar

I studiekalenderns högra kant finns tre flikar:

 • Undervisningen ej vald
 • Anmälning
 • Avslutade och avbrutna

Min profil

Studieprestationsutdrag

Ladda ner studieprestationsutdrag från Sisu:

 1. Gå till Min profil.
 2. Välj fliken Prestationer.
 3. Klicka på Skapa studieprestationsutdrag.
 4. Välj det språk du vill ha utdraget på.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Detta kan ta en liten tid, när det är färdigt syns en grön banner. Klicka på Ladda ned pdf-filen.

Studieintyg

Ladda ner studieintyg från Sisu

 1. Gå till Min profil.
 2. Välj fliken Studierätter.
 3. Klicka på Skapa studieintyg.
 4. Välj det språk du vill ha intyget på.
 5. Klicka på Skriv ut.
 6. Detta kan ta en liten tid, när det är färdigt syns en grön banner. Klicka på Ladda ned pdf-filen.

Sökfunktionen

Med sökfunktionen kan du söka kurser enligt olika kriterier och lägga till dem i minneslistan. Därifrån kan du plocka in dem i din studieplan. Nedan visas filtren:

Studieavsnittsinformation

Genom att klicka på koden öppnar du studieavsnittsinformationen (bilden nere, exempelkurs ARTS-A0104).

Meddelanden och notifikationer

Du får ett meddelande om exempelvis din studiehandledare lägger till kommentarer i din studieplan.

Notifikationer skickar Sisu automatiskt, till exempel när din ansökan om godkännande har behandlats.

Du kan arkivera meddelanden, återställa meddelanden från arkivet till inkorgen och markera meddelanden som lästa eller olästa.  

 • Du hittar dessa funktioner när du öppnar ett meddelande, eller via knappen med tre punkter om det är fråga om en kedja. Funktionerna gäller alla meddelandena i en kedja.

Hur de meddelanden som skickas av eleverna vidarebefordras och hur personalens meddelanden vidarebefordras till eleverna (bara på finska och engelska):

Viestien ohjautuminen (Sisu Help)Redirection of messages (Sisu Help)

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat