Services

Sisu

Sisu är ett arbetsredskap för studerande, lärare och lärandetjänsternas personal i alla skeden av planeringen, ordnandet och registrerandet av studier.

snabblänkar till Sisu-gränssnittet och instruktioner

Logo of the Sisu student information system

Länk till Sisu (sisu.aalto.fi) (extern länk)

Länk till gränssnittet för Sisu studentinformationssystem.

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Two human figures and the text "Sisu Help".

Sisu Help: instruktioner av Sisu för studenter och lärare (sisuhelp.aalto.fi) (extern länk)

Webbplats där du kan hitta instruktioner för hur du använder Sisu studentinformationssystem för studenter och lärare.

Användarrättigheter

För att logga in i Sisu behövs ett Aalto-användarnamn och lösenord. 

Studerande behöver inte ansöka om användarrättigheter separat. Undervisningspersonalen behöver inte ansöka om användarrättigheter för att hantera studieplaner, och inte heller för att hantera sina egna kurser. Lärandetjänsternas personal kan ansöka om användarrättigheter i Sisu Access.

Mer information om användarrättigheter för lärandetjänsternas personal och ansökningsblankett

Egenskaper

Till Sisus egenskaper hör bl.a. följande:

  • individuell studieplan (ISP)
  • uppföljning och utveckling av studierna på basis av informationen i studieplanen
  • ett basregister för studentuppgifter
  • kurs- och tentamensanmälan
  • lärarverktyg för att hantera uppgifter om dem som anmält sig till kurserna och bedöma prestationer  
  • en funktion för att skapa examensbetyg 
  • elektroniska tjänster för studerande, bland annat ansökan om utexaminering och tillgodoräknande av studier som inte genomförts vid Aalto.

Leap for Learning – möjliggör framgång

Projektet Leap for learning (’lärandesprånget’) stöder framåtblickande lärande och smidigt arbete i vardagen.

Två nya tjänsteplattformer, Sisu och Aalto Service Platform, leder till förändringar i Aalto-universitetets tjänster för undervisning och studier.​

Leap for learning for teachers

Leap for Learning for teachers

Many teaching and learning services and workflows will be renewed over the coming year. Related projects have been brought together under the heading of Leap for Learning.

Digital Aalto
Three women talking and eating ice cream in front of the Väre building.

Leap for Learning – möjliggör studerandes framgång

Sisu-, tjänsteplattforms- och processharmoniseringsprojekten hör till helheten Leap for Learning. Helheten sammanbinder människor, processer och information och erbjuder en ny digital upplevelse av Aalto.

Digital Aalto
consulting staff on using Sisu

Leap for Learning for Learning Services Personnel

The number of students and lifelong learners is likely to increase in the future, and so is the digital collaboration between universities.

Digital Aalto

Studerandeservice

Studerandeservice stödjer studiernas framskridande och studiemotivation vid Aalto-universitetet. Här finns kontaktuppgifter för studerandeservice.

Läs mer
Opiskelijapalvelut_kuvituskuva
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: