Studentguide

Finansiering av studierna

På denna sida hittar du information om andra aktörer som beviljar stipendier och bidrag.
Student guide illustration, financing your studies

Studiestöd

För att trygga sin utkomst under studietiden har den studerande möjlighet att få studiestöd, som består av studiepenning och statsgaranti för studielån.

Stöd för studierna
Student guide illustration, financing your studies

Stipendier och bidrag

Stipendier som administreras av Aalto-universitetet

Student guide illustration, financing your studies

Stipendier och bidrag från utomstående aktörer

Övriga stipendier och bidrag från utomstående aktörer

Stöd för studierna
Student guide illustration, exchange studies

Stipendier för utbytesstudier

Information om utbytesstudier och stipendium

Övriga studier
Student guide illustration, internship

Praktik utomlands

Information om internationell praktik och stipendium.

Övriga studier

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: