Nya studerande

Doktorander

Information för nya doktorander

När du blivit antagen till doktorandstudier

Välkommen till doktorandgemenskapen! Alla nya doktorander deltar i Aalto-universitetets introduktion för doktorander i början av sina studier. Kom också ihåg att sköta alla praktiska ärenden – vi hjälper dig!

Alla doktorander har studierätt vid Aalto-universitetet, men många av dem är dessutom anställda vid universitetet. Observera att ansökan om studierätt till doktorandprogrammet är en separat process från rekryteringen till anställd doktorand. Kontakta doktorandutbildningstjänsterna om du är osäker på din status.

Aalto-yliopiston opetuksesta vastaava vararehtori Petri Suomala

Vicerektor Petri Suomalas hälsning till nya studenter

Petri Suomala välkomnar nya studenter till Aalto gemenskapen, vars styrkor inkluderar samarbete mellan människor med olika bakgrunder och studieområden.

Nyheter
Doktorandutbildning

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: