Stöd för studierna

På denna sida hittar du information om stödtjänster för studerande.

Rådgivning och stöd

Starting Point

Studerandeservice på Otsvängen 1, rum Y199a.

Otakaari 1

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Student guide illustration, supporting your studies

Studier och studerandeservice på svenska

Aalto-universitetets kurser och studerandeservice på svenska

Student guide illustration, other studies

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Logo av Starting Point of Wellbeing

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Student guide illustration, supporting your studies

Studiekompetens

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.

Opiskelutaidot

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Aallon uudet opiskelijat luennolla

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Övriga tjänster och informationskällor

Studentboende

Examensstuderande som kommer till Aalto-universitetet ansvarar själva för sitt boende, men universitetet erbjuder stöd för att hitta en bostad.

Aalto University campus in the autumn

Studiestöd

För att trygga sin utkomst under studietiden har den studerande möjlighet att få studiestöd, som består av studiepenning och statsgaranti för studielån.

Student guide illustration, financing your studies

IT service för studenter

IT Services (ITS) erbjuder många tjänster för studenter, t.ex. e-post, datorklassrum, campus wifi, utskriftstjänster, osv. På den här sidan hittar du en sammanfattning av IT-verktyg.

Lärcentret

Välkommen! Vi erbjuder utmärkta biblioteks- och sakkunnigtjänster samt utrymmen för att studera och arbeta.

Photo from the K-floor of the Harald Herlin Learning Centre, students working at desks.

Resource guides (libguides.aalto.fi) (extern länk)

Support for faculty and students making theses by discipline and in general related to information retrieval, publication and information resources.

Learning Centre graphics

Publikationer och avhandlingar (extern länk)

I publikationsarkivet hittar du till exempel doktorsavhandlingar, slutarbeten och forskningspublikationer. Webbplatsen är på finska/engelska.

Aalto University/ALL-CELL

Kombinera tävlingsidrott och studier vid Aalto

Aalto-universitetet har förbundit sig att stödja möjligheten att kombinera idrott och studier för studerande som hör till huvudstadsregionens idrottsakademi Urhea och att beakta de utmaningar och specialbehov som en idrottskarriär för med sig.

Student guide illustration, supporting your studies

Hälsa och säkerhet

Vid brådskande behov av sjukvård, kontakta hälsovårdscentralen eller jouren i din kommun. I situationer som kräver omedelbar vård kan du söka dig till närmaste jour eller ringa nödnumret.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS (extern länk)

SHVS erbjudas hälsovårdstjänster för universitets- och högskolestuderande som avlägger grundexamen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

Säkerhet – Anvisningar för nödsituationer

På denna sida hittar du instruktioner för nödsituationer och avvikelser samt information om beredskapen vid universitetet. Du kan ringa AaltoAPUA-servicenumret 050 46 46 462 om du behöver hjälp.

Portaat

Lagstadgat försäkringsskydd för studerande

Olycksfall och skada under studietid.

Student guide illustration, supporting your studies

Stöd vid trakasserier

Studerande, har du råkat ut för trakasserier eller osakligt bemötande?

Student guide illustration, supporting your studies

Motions- och idrottstjänster

UniSport (extern länk)

Vi erbjuder aktiva upplevelser för alla, oberoende av ålder och kondition, i våra motionscentrum i Gloet, Tölö, Gumtäkt, Mejlans och Otnäs samt våra utrymmen i Porthania och Vik.

Unisport logo

AUS - motionstjänster (extern länk)

Motionsföreningarna erbjuder sina medlemmar mångahanda olika grenar från orientering till dykning och från ridning till utförsåkning.

Image from remote site: www.ayy.fi

Otnäs idrottspark (extern länk)

En av Esbos idrottsparker ligger på Otnäs campus.

Otaniemi track and field urheilukenttä, Otaniemen urheilupuisto by Mikko Raskinen

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: