Ansökningar, anvisningar och regler

Innan anmälan i Sisu

Innan anmälan är det bra att känna till saker såsom anmälningstider och krav för anmälan.

Loading table of contents

Tidtabell för anmälan

 • Om studiemomentet har begränsat deltagarantal tar anmälningstiden i regel slut 7 dagar innan perioden börjar.
 • Om studiemomentet inte har begränsat deltagarantal tar anmälningstiden i regel slut 7 dagar efter att perioden börjat.

Kursanmälan är alltid också automatiskt anmälan till kurstentamen, om kursen innehåller en sådan. Andra tentamina än de som ingår i kursanmälan (t.ex. omtentamen) kräver separat anmälan som tar slut 7 dagar innan tentamen.

Du kan kontrollera anmälningstiden i kursinformationen.

 1. Öppna fliken Prestationssätt.
 2. Klicka på studiemomentet under rubriken Undervisning.
 3. Gå till fliken Anmälan.

Grundkrav för anmälan

Vid Aalto är grundkraven för kursanmälan åtminstone följande:

 • Du ska ha en giltig studierätt vid Aalto.
 • Du ska ha anmält dig som närvarande.
 • Du ska ha lagt till studieavsnittet du vill anmäla dig till i din primära studieplan.

Du kan kontrollera andra eventuella grundkrav för anmälan i kursinformationen:

 1. Öppna fliken Prestationssätt.
 2. Klicka på studiemomentet under rubriken Undervisning
 3. Gå till fliken Anmälan

Kursens deltagarantal

Du ser kursens deltagarantal vid varje undervisningsgrupp när du anmäler dig, och oftast också under Tilläggsinformation i kursinformationen. 

Anmälningsrelaterade begrepp som används i Sisu:

Sisu instructions main page illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat