Ansökningar, anvisningar och regler

Innan anmälan i Sisu

Innan anmälan är det bra att känna till saker såsom anmälningstider och krav för anmälan.

Tidtabell för anmälan

 • Om studiemomentet har begränsat deltagarantal tar anmälningstiden i regel slut 7 dagar innan perioden börjar.
 • Om studiemomentet inte har begränsat deltagarantal tar anmälningstiden i regel slut 7 dagar efter att perioden börjat.

Andra tentamina än de som ingår i kursanmälan kräver separat anmälan som tar slut 7 dagar innan tentamen.

Du kan kontrollera anmälningstiden i kursinformationen.

 1. Öppna fliken Prestationssätt.
 2. Klicka på studiemomentet under rubriken Undervisning.
 3. Gå till fliken Anmälan.

Grundkrav för anmälan

Vid Aalto är grundkraven för anmälan åtminstone följande:

 • Du ska ha en giltig studierätt vid Aalto.
 • Du ska ha anmält dig som närvarande.
 • Du ska ha lagt till studieavsnittet du vill anmäla dig till i din primära studieplan.

Du kan kontrollera andra eventuella grundkrav för anmälan i kursinformationen:

 1. Öppna fliken Prestationssätt.
 2. Klicka på studiemomentet under rubriken Undervisning
 3. Gå till fliken Anmälan

Kursens deltagarantal

Kursens deltagarantal kan visas som 2112 antingen i

 • studieavsnittsinformationen under fliken Prestationssätt i informationen för studiemomentet under fliken Anmälning, eller
 • i studiekalendern under knappen Anmäl dig.

Bry dig inte om detta antal, det genereras automatiskt av Sisu och motsvarar inte det reella maximala antalet platser. Om du vill kontrollera det högsta tillåtna antalet platser kan du göra det i studiekalendern vid respektive undervisningsgrupp i samband med anmälan.

Byt version av studieavsnittet (kursen)

 1. När du är under fliken ”Studiestruktur”, klicka på den kurskod vars version du vill ändra.
 2. Klicka på ”Version: zzzz-yyyy”. under kursinformationens rubrik.
 3. Välj pågående läsår ur listan som öppnas.
 4. Klicka på ”Använd denna version” i bannern.

Bannern kan ibland hamna bakom andra blåa banners, om du till exempel ser ett meddelande om bekräftelse av biämne bör det klickas bort genom krysset i hörnet.

Du hittar mer information om att byta undervisningsplansperiod för biämne, studieavsnitt och magisterexamen här.

Anmälningsrelaterade begrepp som används i Sisu:

Sisu instructions main illustration

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Ansökningar, anvisningar och regler
Kontaktuppgifter till Sisustödet

Ge respons

 • Publicerat:
 • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat