Stöd för studierna

Kontaktuppgifter till lärandetjänsterna

Kontaktuppgifter till Aalto-universitetets lärandetjänster

På webbsidorna för de enskilda programmen hittar du programmets kontaktuppgifter. Du hittar alla program som erbjuds vid Aalto-universitetet här.

Gemensamma tjänster

Starting Point

Studerandeservice på Otsvängen 1, rum Y199a.

Otakaari 1

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Logo av Starting Point of Wellbeing

Studier och studerandeservice på svenska

Aalto-universitetets kurser och studerandeservice på svenska

Student guide illustration, other studies

Kontaktuppgifter till högskolor och andra tjänster

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Student guide illustration, supporting your studies

Lärandetjänster vid Handelshögskolan

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Handelshögskolan

Student guide illustration, supporting your studies

Lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för kemiteknik

Student guide illustration, supporting your studies

Lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för teknikvetenskaper

Student guide illustration, supporting your studies

Lärandetjänster vid Högskolan för elektronik

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för elektronik

Student guide illustration, supporting your studies

Lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Kontaktuppgifter för lärandetjänster vid Högskolan för konst, design och arkitektur

Student guide illustration, supporting your studies

Doktorandutbildningstjänster

Doktorandutbildningstjänsterna stöder Aalto-universitetets doktorander, forskarutbildningsrådens verksamhet samt doktorandprogrammens ledare och professorer.

TechPromootio2014_hattu

Kontaktuppgifter till språk- och kommunikationslärarna

Kontaktuppgifter till språk- och kommunikationslärarna

Student guide illustration, language and communications studies

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat