Services

Var kan jag få vägledning och stöd?

Välkommen till huvudsidan för vägledning och stöd för studerande! På denna sida hittar du information om tjänster, personer och material som stöder dig i din studieplanering, ditt välbefinnande och dina karriärreflektioner.

Vi vill erbjuda dig stöd för att dina studier ska vara så givande och smidiga som möjligt. Stöd och vägledning ingår automatiskt i studierna, men du kan också be om det separat.

Introduktionskursen, olika informationstillfällen och regelbundna träffar med den akademiska handledaren är exempel på det inbyggda stöd som erbjuds i viktiga faser av studierna. Under studiernas gång kan det också uppstå ett behov av mer individuellt stöd i form av till exempel nätbaserade övningar i karriärplanering, deltagande i en workshop som ordnas av Starting Point of Wellbeing eller diskussion med en studiekoordinator.

Hur kan man få vägledning?

Vägledning och stod för studerande -servicekarta
Vid Aalto erbjuds tre olika typer av stöd: 1) stöd för studieplanering och studieval, 2) stöd för studievälbefinnande och 3) stöd för karriärreflektioner. Grafisk design: Evgeniia Markevich.Under rubrikerna i dragspelsmenyn nedan hittar du närmare beskrivningar av alla tjänster som nämns i bilden ovan. För många av tjänsterna finns även länkar som du kan klicka på för att få mer information eller boka tid. 

Mer information

Studiekompetens

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.

Opiskelutaidot

AllWell?-studentenkäten

AllWell?-studentenkäten skickas ut varje år till andra årets kandidatstuderande och första årets magisterstuderande.

AllWell?

AllWell?-studentenkäten och utveckling av undervisningen vid Aalto

Genom den årliga AllWell?-studentenkäten får vi information som stöder planeringen av pedagogiska utvecklingsåtgärder. En sammanfattning av enkätresultaten skickas till ledarna för utbildningsprogrammen och till respektive högskolas ledning.

Henkilö luennoi luokan edessä henkilöstön jäsenille
This service is provided by:

Learning Services

Did you find what you were looking for? If not, please contact us.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: