Stöd för studierna

Studiestöd

För att trygga sin utkomst under studietiden har den studerande möjlighet att få studiestöd, som består av studiepenning och statsgaranti för studielån.

Allmänna villkor för beviljande av studiestöd är antagning till läroanstalt, heltidsstudier, studieframgång och behov av ekonomiskt stöd. Studiestöd kan beviljas finländska medborgare och på vissa villkor även andra länders medborgare.

Du kan ansöka om studiestöd via FPA:s e-tjänst.

Närmare information om studiestödet och andra studieförmåner hittar du på FPA:s webbplats. Om du har frågor kan du ta kontakt genom att

För boendeutgifter är det möjligt att ansöka om allmänt bostadsbidrag.

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: