Studera vid Aalto

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, karriärcoacher, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Stöd och vägledning utan tidsbokning samt evenemang

Vi erbjuder stöd utan tidsbokning enligt tidtabellen nedan. Du kan dela dina tankar med andra studerande och med våra sakkunniga i grupper och i samband med öppet hus. Du kan också få individuellt stöd utan tidsbokning (online drop-in / walk-in). Du kan träffa våra sakkunniga utan tidsbokning enligt tidtabellen nedan antingen på nätet (chat/video) eller på plats i SPW-rummet (Y199c, Kandidatcentret). På onsdagar kl 13-15 har du även möjligheten att fräffas med studievägledare Pia Rydestedt på Teknologieföreningen.

Drop-in vägledning fortsätter igen den 2 september. Under sommaruppehållet kan du kontakta Starting Point of Wellbeing aktörer direkt, kontaktuppgifterna finns nedan.
MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG

10-11.30 GRUPP: Thesis and Tomatoes

Stöd för avhandlingsskribenter

10-11 ONLINE DROP-IN: Studie- och karriärpsykologer (chat/video) 10-12 DROP-IN: Studie- och karriärpsykologer  (SPW-rum, Y199c)

10-12 DROP-IN: Speciallärare (SPW-rum, Y199c)

10-11 ONLINE DROP-IN: Studie- och karriärpsykologer (chat/video)

  12-13 Öppna dörrar (SPW-rum, Y199c)    
13-15 DROP-IN: Studie- och karriärpsykologer  (SPW-rum, Y199c) 13-15 DROP-IN: Aalto-prästerna (SPW-rum, Y199c)

13-15 DROP-IN PÅ TF: Studievägledning (mottagning på Teknologföreningen)

13-15 DROP-IN: Career Design Lab (SPW-rum, Y199c)

13-15 DROP-IN: Studievägledare (SPW-rum, Y199c)
 
  15-16 DROP-IN: Career Design Lab (SPW-rum, Y199c)

16-18 GRUPP: Beat the Blues

Evenemang för internationella studerande 25.9. & 23.10. & 20.11.

 
Logo av Starting Point of Wellbeing

Drop-in-vägledning utan tidsbokning innebär en individuell träff på ungefär 20–30 minuter där du får stöd i frågor som gäller välbefinnande och studieförmåga. Du kan diskutera frågor som gäller dina studier eller ditt övriga liv. Även en kort diskussion kan bidra med nya perspektiv på stress, motivation, tankar om arbetslivet, studierelaterade val, ensamhet, inlärningssvårigheter o.s.v. Se mer information om våra tjänster samt anvisningar för hur du bokar tid för en längre individuell träff

Vid behov hjälper vi dig också att hitta mer långvarigt stöd. Om du behöver stöd i en kris eller akut nödsituation, se listan över utomstående stödtjänster.

Starting Point of Wellbeing aktörer

SPW-evenemang och program

Grupper, workshoppar och webbaserat material som stöder välbefinnandet och studieförmågan

På denna sida hittar du information om grupper, workshoppar och webbaserat material (MyCourses) som erbjuds till stöd för de studerandes välbefinnande. Grupperna och workshopparna ordnas på finska eller engelska.

Tjänster
Student guide illustration, supporting your studies

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Tjänster

Studie- och karriärpsykologerna erbjuder individuell vägledning

Aaltos studie- och karriärpsykologer erbjuder individuell vägledning på distans och på campus för alla studerande vid Aalto. Du kan boka tid för individuell vägledning eller komma utan tidsbokning till Starting Point of Wellbeing.

Tjänster
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster
Personal Impact hero page logo

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.

Övriga studier
Picture of the themes of this course

Mind & study: skaffa kunskaper för välmående på en nätkurs med 3sp

Studiepsykologerna i Aalto har kombinerat sina kunskaper och erfarenheter och skapat en nätkurs som hanterar mångsidiga teman inom välmående.

Nyheter

Starting Point of Wellbeing kontaktpersoner

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: