Stöd för studierna

Lagstadgat försäkringsskydd för studerande

Olycksfall och skada under studietid.

Aalto-universitetet har avtalat med försäkringsbolaget If om den lagstadgade olycksfallsförsäkringen för studerande. Försäkringsskyddet baserar sig på lagen om ersättning för skada eller sjukdom som har uppkommit under studierelaterade förhållanden som är jämställbara med arbete (1318/2002).  Med stöd av denna lag ersätts ett olycksfall som inträffat under praktiskt övningsarbete i anslutning till studierna. Försäkringen täcker den praktiska undervisningen i läroanstalten och arbetspraktik utan lön på en arbetsplats utanför läroanstalten. Om det betalas lön för arbetspraktiken är det olycksfallsförsäkringen för arbetsgivare som gäller för den studerande.

Olycksfallsförsäkringen för studerande är i kraft under studier eller praktik utomlands ifall studierna eller praktiken ingår i den studerandes studieplan vid en finländsk läroanstalt. En reseförsäkring rekommenderas för den som reser utomlands. Detta som en komplettering av försäkringsskyddet med tanke på eventuell sjukdom under resan samt avbrott i och annullering av resan.

Det är värt att notera att olycksfallsförsäkringen endast gäller för praktisk undervisning samt arbetspraktik utan lön. De studerande är således inte försäkrade från Aalto-universitetets sida vid olycksfall som inträffar till exempel under föreläsningarna eller på annat sätt inom universitetets lokaliteter, utan endast i samband med praktiskt arbete (t.ex. studios, verkstäder, laboratorie- och terrängövningar).

Mer information: Matti Niemelä, [email protected], tel. 050 369 7809

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat