Doktorandutbildning

Stöd för doktorandernas välbefinnande

Doktorandernas välbefinnande och förmåga att framskrida planenligt i sina studier är viktigt för oss. Aalto-universitetet erbjuder stöd och tjänster för ditt välbefinnande och för att stärka din studiekompetens, och vi har etiska principer som gäller hela universitetssamfundet. Vi följer upp och stöder doktorandernas förmåga att framskrida i studierna och forskningsarbetet på många olika sätt.
Drawing of a heart floating between two hands

Tjänster för doktorander

A woman working on a computer.

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander

Studie- och karriärpsykologernas tjänster för doktorander.

Studera vid Aalto
Road_mikko_saskinen

Support for challenges during your doctoral studies

Support network and help for harassment or other type of challenging situations

Doctoral education
People in Harald Herlin.

Ombudspersons for doctoral students

Confidential contact persons for doctoral students wishing to discuss with a professor with experience in academic practices

Doctoral education
Student Guide, tapahtumakuva

Starta studierna med hjälp av Pomodoro

Kom med och studera med vägledning och få tips för effektivare arbete under Pomodoro-sessioner!

Evenemang
Etiska principerna - Värden i praktiken

Stärk din studiekompetens

Opiskelutaidot

Studiekompetens

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.

Stöd för studierna

Grupper, workshoppar och webbaserat material som stöder välbefinnandet och studieförmågan

På denna sida hittar du information om grupper, workshoppar och webbaserat material (MyCourses) som erbjuds till stöd för de studerandes välbefinnande. Grupperna och workshopparna ordnas på finska eller engelska.

Tjänster

Uppföljning av doktorander

Ansvarsprofessorn håller koll på hur dina doktorandstudier framskrider och erbjuder stöd. Diskutera dina planer (Individuell studieplan för doktorander, ISPD) minst en gång per år, gärna oftare.

Alla doktorander har en möjlighet att utvärdera sin situation och få anvisningar och stöd genom att svara på den årliga uppföljningen av doktorandernas studier och forskning. Uppföljningen görs varje år och ger dig anvisningar och information som anpassas till dig utgående från de svar du ger i enkäten. Du kan också uppge i enkäten att du vill bli kontaktad personligen.

I en del av doktorandprogrammen eller forskningsområdena ordnas också mellanutvärderingar eller rådgivande kommittéer för att följa upp och stöda doktoranderna.

picture of Otaranta nature in winter

Yearly follow-up of doctoral students

Doctoral students at Aalto University answer a follow-up survey of the progress of their doctoral studies and research yearly.

Doctoral education

Rådgivning och stöd

Student guide illustration, supporting your studies

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Tjänster
Logo av Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Studera vid Aalto
Aallon uudet opiskelijat luennolla

Individuella studiearrangemang

Varje studerande vid Aalto har rätt till skäliga individuella studiearrangemang på hälsomässiga grunder. Den hälsomässiga orsaken kan vara till exempel läs- och skrivsvårigheter, sensorisk funktionsnedsättning, problem med den mentala hälsan eller inlärningssvårigheter. Individuella arrangemang är inte en orsak att göra avkall på lärandemålen, utan syftet med dem är att hjälpa den studerande att nå dessa mål.

Exempel på möjliga individuella studiearrangemang är tilläggstid (vid Aalto 1 h), separat lokal, tillgång till dator eller anpassade tidtabeller.

Tjänster
Student guide illustration, supporting your studies

Stöd vid trakasserier

Studerande, har du råkat ut för trakasserier eller osakligt bemötande?

Stöd för studierna
Student guide illustration, supporting your studies

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

TechPromootio2014_hattu

Doctoral education services

We support doctoral students, supervising professors, thesis advisors and doctoral programme directors in matters related to doctoral studies.

Services
Art work of twigs forming a web

Doctoral page index

Index of all aalto.fi pages about doctoral education

Doctoral education
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: