Övriga studier

Studier och studerandeservice på svenska

Svenskspråkig undervisning erbjuds främst inom det teknisk-vetenskapliga området vid Aalto-universitetet. Kurserna är främst grundkurser och språkkurser för svenskspråkiga. Dessutom ordnas ett gemensamt svenskspråkigt kandidatseminarium för teknologie kandidatexamen.

Nedan hittar du information om kurser där undervisningsspråket är helt eller delvis svenska. Kurserna är länkade till studieportalen sisu.aalto.fi där det finns tilläggsinformation om bl.a. kursinnehåll, målsättningar och kurstidtabell. Anmälan till kurserna görs via Sisu.
 

Aalto-universitetet är enligt lag tvåspråkigt

  • Universitetet ansvarar för att ett tillräckligt antal diplomingenjörer, arkitekter och landskapsarkitekter och konstmagistrar med kunskaper i svenska utbildas för landets behov
  • Undervisning på svenska ges främst på kandidatnivå
  • en svenskspråkig professur inom kvalitetsstyrning
  • ett tiotal lärare undervisar på svenska
  • Det finns ca 1 200 svenskspråkiga studerande vid Aalto varav majoriteten studerar vid de tekniska högskolorna
  • Teknologföreningen (TF) är den svenskspråkiga nationen vid Aalto-universitetet
  • De nordiska utbytesprogrammen ger dig goda möjligheter att avlägga en del av dina studier i ett annat nordiskt land

Undervisning på svenska

Kontaktpersoner i svenska ärenden

På universitetsnivå arbetar studieplaneraren Pia Rydestedt med information för sökande, studie- och yrkesvägledning samt nordiskt samarbete, En del högskolor har kontaktpersoner för svenska studieärenden samt deltidsanställda rådgivare. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Pia Rydestedt

Asiantuntija, opintoasiat
tfn +358 50 5608378 [email protected] @piarydestedt

Högskolan för ingenjörsvetenskaper ENG

Högskolan för elektroteknik ELEC

Piia Ylitalo

Study Coordinator
U902 Learning Services
 Henrik Wallén

Henrik Wallén

Senior University Lecturer
T411 Dept. Electronics and Nanoeng

Högskolan för teknikvetenskaper SCI

Högskolan för kemiteknik CHEM

Mari Lundström

 Kari Lehti

Kari Lehti

Suunnittelija, opintoasiat

Charlotta Livman

Deltidsstudierådgivare

Högskolan för konst, design och arkitektur ARTS

Handelshögskolan BIZ

Handelshögskolan BIZ

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: