Studera vid Aalto

Studiekompetens

Har du funderat på vad studierna betyder för dig, hur du lär dig bäst eller hur du ska få studierna att gå smidigt framåt?

Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.
Opiskelutaidot

Att leda sig själv och hantera sin tid

Vid planeringen av din tidshantering är det centrala att du riktar in din egen verksamhet mot de mål som du verkligen vill få till stånd. Det bästa sättet är att varje morgon fundera vad som är det viktigaste just i dag och få det gjort senast på eftermiddagen.

Du får veta mera om tidshantering på den video om tidshantering videon som studiepsykologerna på Aalto har gjort.

När det är frågan om att genomföra ett projekt siktar man mot målet tillsammans med en grupp. Att ställa ett eller flera tydliga mål, komma överens om verksamhetssätten, dela på uppgifterna och göra upp tidtabeller samt utvärdera verksamheten gör att projektet kan genomföras smidigt.

Hur studerar du?

Hur du får mera ut av studierna

I det här avsnittet kan du läsa om följande teman: Hur kan du öka ditt intresse för studierna, vet du vad du ska studera på kurserna, får du respons på dina studier, och kunde du ha nytta av att studera i grupp. 

Studiekondition

Vill du läsa mera om hur optimism påverkar studieresultatet, självmedkänslan, perfektionism, stress eller nervositet? Gå till avsnittet Självkännedom och resurser och välj den rubrik som intresserar dig.

 

ryhmäkuva

Stöd för välmåendet hos studerande

Aalto erbjuder material som stöder välmåendet hos studerande genom självstudiematerial, undervisning med studiepoäng och vägledning. Tillsammans bildar de här en helhet som stöder studievälmåendet, som studerande kan dra nytta av enligt eget behov.

Tjänster
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat