Stöd för studierna

Studiekompetens

Har du funderat på vad studierna betyder för dig, hur du lär dig bäst eller hur du ska få studierna att gå smidigt framåt? Studiekompetens består av många delområden. Det är frågan om att behärska olika studiemetoder, leda sig själv, arbeta tillsammans med andra och reglera sina känslor. Det går att lära sig studiekompetens. På den här webbplatsen hittar du idéer för kompetensutveckling och länkar till källor för mera information.
Opiskelutaidot

Att leda sig själv och hantera sin tid

Vid planeringen av din tidshantering är det centrala att du riktar in din egen verksamhet mot de mål som du verkligen vill få till stånd. Det bästa sättet är att varje morgon fundera vad som är det viktigaste just i dag och få det gjort senast på eftermiddagen. Du får veta mera om tidshantering på den video om tidshantering videon som studiepsykologerna på Aalto har gjort.

När det är frågan om att genomföra ett projekt siktar man mot målet tillsammans med en grupp. Att ställa ett eller flera tydliga mål, komma överens om verksamhetssätten, dela på uppgifterna och göra upp tidtabeller samt utvärdera verksamheten gör att projektet kan genomföras smidigt.

Hur studerar du?

Hur studerar du så att du också känner att du lär dig? Nedan hittar du perspektiv och tips.

Hur du får mera ut av studierna

I det här avsnittet kan du läsa om följande teman: Hur kan du öka ditt intresse för studierna, vet du vad du ska studera på kurserna, får du respons på dina studier, och kunde du ha nytta av att studera i grupp. 

Studiekondition

Vill du läsa mera om hur optimism påverkar studieresultatet, självmedkänslan, perfektionism, stress eller nervositet? Gå till avsnittet Självkännedom och resurser och välj den rubrik som intresserar dig.

 

Grupper, workshoppar och webbaserat material som stöder välbefinnandet och studieförmågan

På denna sida hittar du information om grupper, workshoppar och webbaserat material (MyCourses) som erbjuds till stöd för de studerandes välbefinnande. Grupperna och workshopparna ordnas på finska eller engelska.

Starting Point of Wellbeing

Starting Point of Wellbeing erbjuder stöd med låg tröskel i frågor som rör studerandes välbefinnande och studieförmåga. Vi erbjuder stöd och vägledning utan tidsbokning (på nätet eller på plats), kamratgrupper, webbmaterial och individuell vägledning med tidsbokning. Du har tillgång till stöd från Aaltos studie- och karriärpsykologer, studievägledare, Aalto-prästerna, en speciallärare och ett nätverk av etablerade aktörer som främjar studerandes välbefinnande. Välkommen – vi finns här för dig.

Logo av Starting Point of Wellbeing

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Student guide illustration, supporting your studies

Personal Impact

Personal Impact samlar ihop kurser som ges vid Aalto om till exempel självledarskap, värden, känsla av betydelse samt om välbefinnande. Kurserna ger studiepoäng.

Personal Impact hero page logo

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: