Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

På denna sida hittar du studieguiden för kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier. Om du är intresserad av att söka till programmet, följ länken nere på sidan till ansökningssidan.

Kandidatprogrammet inom ingenjörsvetenskaperna är Högskolan för ingenjörsvetenskapers kandidatprogram, som innefattar tre huvudämnen:

  • energi- och miljöteknik
  • maskin- och byggnadsteknik
  • den byggda miljön

Kom ihåg att i början av Augusti 2022 huvudäämnena är nya:

  • Energi- och maskinteknik
  • Hållbara samhällen
  • Fastighetsekonomi och geoinformatik
  • Byggnadsteknik

Studerande som innan 2022 har börjat sina studier vid ett av huvudämnena som tas bort (energi- och miljöteknik, maskin- och byggnadsteknik eller den byggda miljön) får fortsätta studierna vid sina huvudämnen och kan utexamineras från dem fram till 31.7.2025. 

Ifall du läser ett gammalt huvudämne och vill byta till ett nytt, var god och läs instruktioner.

Nyheter

Mediterranean salad
Studier Publicerat:

Svara på vår enkät om kvaliteten på restaurangerna den 20.-26.3.2023

Bl.a. lunchbiljetter lottas ut bland dem som svarat.
Sleeping Pod
Studier Publicerat:

Sovkapslar till campuset – föreslå en plats!

På studenternas önskemål kommer under våren–sommaren 2023 att placeras ut sovkapslar på campuset.
Student Guide illustration, news items
Studier Publicerat:

Aalto Universitets öppna universitetets sommarkurser

Närvarande examensstuderande kan delta i några av Öppna Universitetets kurser utan kostnad
service error notice
Universitetet Publicerat:

Felmeddelande angående ändring av kontots e-postadress – du behöver inte reagera

Onödiga felmeddelanden skickats till användare. Du kan ignorera felmeddelandet.

Evenemang

Vibrant purple and red colored banner with a decorative logo for 'Solve the SDGs'.  The tagline reads 'Work together for a better tomorrrow'.
Other, Students

Solve the SDGs 2023

A hackathon on two continents for one purpose: building a better tomorrow. Anmäl dig senast fredag 17.3.

Ansökan

Energi- och maskinteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Vill du befinna dig i skärningspunkten mellan två klassiska ingenjörsområden som båda befinner sig i en intressant brytningspunkt och i en avgörande ställning på vägen mot ett utsläppsfritt samhälle? Energi- och maskinteknik är ett nytt huvudämne vid Aalto-universitetet som lägger fokus på hantering av helheter och systemkunnande. Inom detta huvudämne lär du dig att planera detaljer men även förstå olika maskiner och system som en del av en större helhet.

Students working at the indoor air quality lab.

Hållbara samhällen, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hurdan planering krävs för att vårt samhälle ska fungera på ett hållbart sätt? Hurdana ska framtidens städer vara för att de ska stöda människors välbefinnande? Hur kan vi anpassa oss till effekterna av klimatförändringen både i hanteringen av naturresurser och i planeringen av olika områden och deras vattenförsörjning? Huvudämnet hållbara samhällen vid Aalto-universitetet passar den som vill arbeta med framtidens mest centrala teman. I studierna kombineras markanvändnings- och trafikplanering med vatten- och miljöteknik på ett sätt som är unikt i Finland och i världen.

Kaksi henkilöä kuvan äärellä

Fastighetsekonomi och geoinformatik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Hur förändras vår planet? Hur kommer framtidens byggnader att se ut och hur kan de främja människors välbefinnande? Fastighetsekonomi och geodata är kopplade till flera av framtidens mest brännande frågor och utgör grunden för moderna samhällen. Aalto-universitetets ansökningsalternativ fastighetsekonomi och geoinformatik är det enda i Finland som kombinerar dessa två vetenskapsområden i samma kandidatexamen. För den studerande öppnar sig intressanta karriärmöjligheter inom samhällets nyckelroller, där inga gränser sätts för ambition och kreativitet. 

Viisi opiskelijaa pienoiskaupungin äärellä

Byggnadsteknik, teknologie kandidat och diplomingenjör

Byggnadsteknik är ett dynamiskt och mångsidigt område, som förutom byggnader även innefattar övrig byggd miljö – allt från broar till tunnlar och stadion. Du får möjlighet att påverka människors och miljöns välbefinnande genom att fördjupa dig i exempelvis olika byggmaterial och hur de används, faktorerna bakom god inomhusluft, lämpliga temperaturer för byggnader, brandsäkerhetsteknik samt i byggnadernas estetik. Dessutom blir du bekant med geoteknik, bergbyggande, byggande av vägar och tillämpningar av teknisk geologi. Du blir en del av ett område med stor samhällelig vikt, som tack vare nya teknologier ständigt förnyas och som även spelar en avgörande roll i verkställandet av klimatåtgärder.  

Viisi opiskelijaa konehallissa
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:
Dela
URL kopierat