Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Planera dina studier

Planerandet av dina studier är en viktig del av själva studerandet. På så sätt blir studierna mer smidiga och målinriktade. Med att planera din egen studieplan (ISP), bekantar du dig med det samma med strukturen för din examen.

Planera dina studier vid högskolan för Ingenjörsvetenskaper

Akademisk handledning

Academic advising

Academic advising is a part of advising system that covers the whole study path of the student. Attending academic advising is a part of studies.

Aalto-yliopisto, akateeminen ohjaus

Startsida för Sisuanvisningar

Startsida för studerandes Sisuanvisningar.

Sisu instructions main page illustration

Tillgodoräknande av studier

Tillgodoräknande av studier

Student Guide illustration, applications, instructions and guidelines

Var kan jag få vägledning och stöd?

Vägledning och stöd för studieplanering, studievälbefinnande och karriärreflektion för Aalto studenten

Student guide illustration, supporting your studies

Stöd för studierna

Stödtjänster för studerande

Student guide illustration, supporting your studies

Studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet eller andra inhemska högskolor

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara.

Student guide illustration, other studies

Utbytesstudier

Information om utbytesstudier.

Student guide illustration, exchange studies

Övriga studier

Studiemöjligheter vid Aalto, i Finland och utomlands

Student guide illustration, other studies

Kvällsexamen

Kvällstentaminadagar

Läsåret 2024-2025:

  • Torsdag 5.9.2024
  • Tisdag 10.12.2024
  • Torsdag 30.1.2025
  • Torsdag 20.3.2025
  • Tisdag 13.5.2025


I Kandidatcentret ordnas Aalto ENG-skolans kvällstentamina endast på bestämda dagar kl. 16.30-19.30.

Kursernas ansvarande lärare bestämmer om ordnandet av tenter, så önskemål angående tenter och andra förfrågningar ska förmedlas rakt till den ansvarande läraren.

Anmälning

Anmälning till kvällstentamina sker via Sisu, senast 7 dagar före tenten. Anmälningen till tenterna är obligatorisk.

Annat

  • Salfördelningen finns att se på tentdagen i Kandidatcentret (Huvudingång Otsvägen 1 F, Y-Flygeln).
  • Kursens ansvarande lärare sköter om informerandet om tenten. På frågor gällande tenten svarar den ifrågavarande kursens lärare.
  • Läs dessutom Tentamensregler för Aalto-universitetet

Byte till ett nytt huvudämne i kandidatprogrammet


Studerande som innan 2022 har börjat sina studier vid ett av huvudämnena som tas bort (energi- och miljöteknik, maskin- och byggnadsteknik eller den byggda miljön) får fortsätta studierna vid sina huvudämnen och kan utexamineras från dem fram till 31.7.2025. Studerande som börjat studera vid de gamla huvudämnena kan om de vill byta till de nya huvudämnena, som börjar 2022, enligt följande direktiv:

Huvudämne som tas bort: Energi- och miljöteknik
Möjligheter för nytt huvudämne:
•    Energi- och maskinteknik
•    Hållbara samhällen
•    Fastighetsekonomi och geoinformatik
•    Byggnadsteknik


Huvudämne som tas bort: Maskin- och byggnadsteknik
Möjligheter för nytt huvudämne:
•    Energi- och maskinteknik
•    Byggnadsteknik


Huvudämne som tas bort: Den byggda miljön
Möjligheter för nytt huvudämne:
•    Hållbara samhällen
•    Fastighetsekonomi och geoinformatik


Ifall du läser ett gammalt huvudämne och vill byta till ett nytt:
1.    Gör en ny ISP enligt det nya huvudämnet
2.    Kontakta koordinator:
Energi- och maskinteknik (EKO): Marlene Parman
Hållbara samhällen (KEY): Elias Forsman
Fastighetsekonomi och geoinformatik (KIG): Elias Forsman
Byggnadsteknik(RAK): Erika Ruohonen
[email protected]

Observera att om du byter till et nytt huvudämne, är de inte mögligt att byta tillbaka.
Koordinatorn för ditt huvudämne kontrollerar ifall det finns grunder för dig att byta huvudämne.

Dekanens lista vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Från och med 2014 har Högskolan för ingenjörsvetenskaper årligen publicerat skolans egen Dekanens lista för att uppmärksamma de kandidat- och magisterexamensstudenter som har avlagt minst 60 poäng under ett läsår med ett medeltal på minst 4,0.

Listans syfte är att berömma studenter som har utmärkt sig i sina studier och att motivera studenter att arbeta mot sina studiemål.

De som kommit med på listan informeras om detta i slutet av året och bes om tillstånd av lärandetjänsterna att få publicera deras namn på själva listan. Dessutom tilldelas dessa studenter ett diplom undertecknat av dekanus samt ett halarmärke. Följande Dekanens lista publiceras i början av nästa år i Högskolan för ingenjörsvetenskapernas huvudbyggnad (Otsvängen 4), i entrén på andra våningen. 

Ytterligare information: Mirka Jalonen, chef för studieärenden, [email protected].

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: