Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Modelläsordningar

Från denna sida hittar du modelläsordingar på kursnivå. En önskvärd takt är att studera 60 studiepoäng under ett läseår. Det innebär 30 studiepoäng på hösten och lika så 30 studiepoäng på våren.

Energi- och maskintekniks, Hållbara samhällens, Fastighetsekonomins och geoinformatikens samt Byggnadsteknikens studerande kan även hitta det första läseårets 2022-2023 mer specifika läseordningar längst ned på sidan. Ta i beaktan att läseordningarna inte innehåller valbara kurser. 

Observera även att förändringar kan ske på kursnivå och att du hittar den senaste informationen på Sisu.

Energi- och maskinteknik

Hållbara samhällen

Fastighetsekonomi och geoinformatik

Byggnadsteknik

Energi- och miljöteknik

Maskin- och byggnadsteknik

Den byggda miljön

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: