Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Övriga studier

Från här hittar du info om övrigra studier.

Studier vid en annan högskola inom Aalto-universitet eller andra inhemska högskolor

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen, andra är fritt valbara.

Student guide illustration, other studies

Studier och studerandeservice på svenska

Aalto-universitetets kurser och studerandeservice på svenska

Student guide illustration, other studies

Språk- och kommunikationsstudier

Språk- och kommunikationsstudier vid Aalto-universitetet

Student guide illustration, language and communications studies

University Wide Studies

På denna sida ser du kurser som du kan delta i som Aalto-studerande oavsett din bakgrund.

Student guide illustration, other studies

Utbytesstudier

Information om utbytesstudier.

Student guide illustration, exchange studies

Övriga studier

Studiemöjligheter vid Aalto, i Finland och utomlands

Student guide illustration, other studies

Praktik

Uppbyggandet av karriären påbörjas på den första sommarjobbs- eller praktikplatsen och fortsätter genom hela arbetskarriären. Syftet med praktik är att stöda studerandes kunnande och yrkesmässiga roll.


Praktik rekommenderas eftersom det bygger upp en yrkesidentitet. Under praktiktiden lönar det sig att knyta kontakter till arbetslivet som kan utnyttjas senare vid tillexempel sökandet av diplomarbetsplats eller arbetsplats efter utexaminering. Efter praktisk erfarenhet är det även lättare att rikta sina egna studier enligt sina intressen.


OBS! Om du har redan genomförad kurs ENG-A2000 Praktik i ingenjörsvetenskaperna (kandidatexamen), du kan inte välja motsvarande kurs från andra skolor i Aalto. Man kan ha högst 5 sp praktik i kandidatexamen!

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: