Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Utexaminering

Från här hittar du instruktionen till utexaminering och instruktionen för att fortsätta till ett magisterprogram.

Utexaminering kandidat

Du ansöker om utexaminering via din studieplan (ISP) i Sisu. Ansökan ska grunda sig på din primära, aktuella studieplan. Studieplan är obligatorisk, eftersom examensbetygen i Sisu utformas enligt din studieplan och du ansöker om utexaminering via den.

När du har slutfört de studier som ingår i kandidatexamen och examen omfattar 180 sp ska du:

 1. Se till att din ISP (HOPS) i Sisu är aktuell och godkänd. För att din utexaminering inte blir fördröjd, skall du lägga upp din ISP på den förnyade modellgrunden och alla de obligatoriska delarna skall vara godkända i god tid före det utsatta datumet för betygsansökan. Meddela koordinatorn för ditt huvudämne i god tid om något är oklart med din ISP.
 2. Ansök om utexaminering via din studieplan i Sisu, där du kan fylla i en ansökan om utexaminering. Det sista inlämningsdatumet för ansökan om utexaminering utgör det officiella datumet för utexaminering, som anges på examensbetyget. Du kan göra ansökan genast när du har genomfört all studier som hör till din examen. Observera att du måste vara närvaroanmäld på din utexamineringsdag. Se studerandes anvisningar för Sisu
 3. Kom ihåg att svara på den riksomfattande kandiresponsenkäten Länk ges i samband med ansökan om utexaminering, länk https://kandipalaute.fi/sv.
 4. Meddela vilket magisterprogram du vill fortsätta till i din ansökan om utexaminering. Magisterprogrammet uppdateras i dina uppgifter på basis av denna ansökan. Om du av någon orsak inte kan fortsätta till magisterprogrammet du har valt, blir du kontaktad och tillfrågad om ett alternativt magisterprogram.
 5. Anmäl dig till utexamineringsfesten. Du får en inbjudan till din epost.
 6. Delta i examinationsfesten eller hämta ut ditt betyg vid studerandeservicen.
 7. Fortsätt dina studier i ett magisterprogramKolla instruktionen för magister ISP

Våren och Hösten 

Sista inlämningsdag för ansökningar

 • Alla studieprestationer har upptecknats i studieprestationsregistret
 • Det officiella utexamineringsdatumet på betyget

Dekanus beviljar examina

 • Efter detta datum kommer din examen upptecknas i studieprestationsregistret
 • Du meddelas via e-post inom 2-3 veckor efter detta datum, när ditt betyg är färdig
Utexamineringsfest
29.12.2023  24.1.202 13.3.2024
29.1.2024 14.2.2024 13.3.2024
19.2.2024 13.3.2024 12.6.2024
25.3.2024 10.4.2024 12.6.2024
29.4.2024 22.5.2024 12.6.2024
27.5.2024 12.6.2024 2.10.2024
24.6.2024 10.7.2024 2.10.2024
31.7.2024 21.8.2024 2.10.2024
26.8.2024 11.9.2024 2.10.2024
30.9.2024 23.10.2024 1/2025
31.10.2024 13.11.2024 1/2025
18.11.2024 11.12.2024 1/2025
31.12.2024 1/2025 1/2025

Våren och Hösten 2023

Sista inlämningsdag för ansökningar

 • Alla studieprestationer har upptecknats i studieprestationsregistret
 • Det officiella utexamineringsdatumet på betyget

Dekanus beviljar examina

 • Efter detta datum kommer din examen upptecknas i studieprestationsregistret
 • Du meddelas via e-post inom 2-3 veckor efter detta datum, när ditt betyg är färdig
Utexamineringsfest
fre 30.12.2022  ons 25.1.2023 ons 15.3.2023
mån 30.1.2023 ons 15.2.2023 ons 15.3.2023
mån 27.2.2023 ons 22.3.2023 ons 14.6.2023
mån 27.3.2023 ons 12.4.2023 ons 14.6.2023
mån 24.4.2023 ons 17.5.2023 ons 14.6.2023
mån 29.5.2023 ons 14.6.2023 ons 4.10. 2023
mån 26.6.2023 ons 12.7.2023 ons 4.10. 2023
mån 31.7.2023 ons 23.8.2023 ons 4.10. 2023
mån 28.8.2023 ons 13.9.2023 ons 4.10. 2023
mån 25.9.2023 ons 11.10.2023 ons 13.3.2024
mån 30.10.2023 ons 15.11.2023 ons 13.3.2024
mån 20.11.2023 ons 13.12.2023 ons 13.3.2024
fre 29.12.2023 januari 2024 ons 13.3.2024

Utexamineringfester

Utexaminerade får till sin Aalto-e-post ett meddelande och förfrågan om hur hen vill hämta sitt examensbetyg. Du kan anmäla dig till utexamineringsfesten eller berätta om du skall hämta ditt betyg på något annat sätt via denna förfrågan. Vänligen ta hänsyn till att om du hämtar ditt examensbetyg före festen, kan du inte mera välja att delta festen.

Utexamineringsfester år 2024

onsdag 13.3.2024 kl. 16.00 U2-salen, Otakaari 1
onsdag 12.6.2024 kl. 16.00 Salen 213, Otakaari 4
onsdag 2.10.2024 kl. 16.00 U2-salen, Otakaari 1

Omnämdanden i högskoleexamen

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Läs mera
Student guide illustration, bachelor's programmes

Fortsätt till ett magisterprogram

Den som antagits till studier för teknologie kandidatexamen (TkK, 180 sp, 3 år) får även rätt att avlägga diplomingenjörsexamen (DI, 120 sp, 2 år). Teknologie kandidatexamen avläggs före diplomingenjörsexamen.

Varje studerande inom kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper har en automatisk rätt att fortsätta sina studier inom ett DI-program på basis av huvudämnet i kandidatexamen. I antagningsgrunderna fastställs vilka magisterprogram den studerande har rätt att fortsätta inom och vilka kriterier som gäller för byte av program inom Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Från och med 1.8.2022 meddelas val av magisterprogram i samband med utexamineringen till kandidat (den interna ansökan som tidigare ägt rum i januari används inte längre).

Att fortsätta studier efter kandidatexamen i en annan teknisk högskola

Att söka till magisterprogram genom extern ansökan

Studeranden kan ansöka om att fullfölja magisterstudier vid en annan högskola vid Aalto-universitetet eller en annan högskola genom en extern ansökningsprocess. Ansökningstiden till magisterprogram vid Aalto är årligen i december-januari. Ansökningar till internationella gemensamma program vid högskolan för ingenjörvetenskaper görs alltid genom extern sökning. Ansökningstiden varierar beroende på program.

Efter utexamineringen

Ge respons på sidan

 • Publicerat:
 • Uppdaterad: