Program

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Kontakt

Kandidatprogrammet i ingenjörsvetenskap

Tidreservning till planerare eller koordinator: mystudies.aalto.fi

Programmets administrativa kontaktpersoner når du via följande e-post:[email protected]

  Jani Romanoff

Jani Romanoff

Ledare för utbilldningsprogram

Energi- och maskinteknik (EKO)

Hållbara samhällen (KEY)

Fastighetsekonomi och geoinformatik (KIG)

Byggnadsteknik (RAK)

De gamla huvudämnena

Energi- och miljöteknik (ENY)

Maskin- och byggnadsteknik (KJR)

  Jarkko Niiranen

Jarkko Niiranen

Ansvarslärare

Den byggda miljön (RYM)

Tuomas Ilmavirta

Ansvarslärare

Lärandetjänster vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: