Språk- och kommunikationsstudier

Tjänster

Språkcentret erbjuder studeranden individuella lärande- och stödtjänster i engelska och svenska.

Målet för tjänsterna är att stöda studerandens egen lärandeprocess och erbjuda specificerad hjälp för utvecklingen av språkkunskaperna.

Språkintyg

Språkintyg

Student guide illustration, language and communications studies

Översättningar och språkvård

Översättningar och språkvård

Student guide illustration, language and communications studies

Speech Clinic

På Speech clinic får du vägledning och kommentarer av experter inom kommunikation

Student guide illustration, language and communications studies

Writing Clinic

We want to facilitate your writing process and help you improve as a writer.

Student guide illustration, language and communications studies

Språkcentrets skrivklinik

Språkcentrets skrivklinik för svenskspråkiga och tvåspråkiga studerande

Student guide illustration, language and communications studies

Sammandrag och mognadsprov

Sammandrag och mognadsprov

Student guide illustration, language and communications studies

Anvisningar för studerande

Anvisningar för studerande

I detta avsnitt finns praktiska anvisningar om undervisningen på språkcentret.

Student guide illustration, language and communications studies

Ge respons på sidan

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: