Ledningen vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper

Information angående ledning och beslutsfattande vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper.

Aalto Ice Tank / photo by Juha Juvonen

General topics

View the pages below for information on how the operations of the School of Engineering are organised, managed and developed.

Organisation and leadership

Descriptions of the units and leaders of the School of Engineering.

Machinery in the Otaniemi research tunnel

Strategic and operative management

Details on how the school's operations are directed and how planning works.

Kampus ilmakuva Otakaari 1 Kandidaattikeskus talvi Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Management of teaching and learning

Descriptions of decision-making and management in the area of education at the School of Engineering.

Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / luentosali 2 / kuva: Tuomas Uusheimo

Quality and development

Information on the quality system and its role in the school's activities.

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Equality in the School of Engineering

Plans and measures for promoting equality among the School of Engineering community.

People working

Beslutsfattande organ

Kommittén för doktorandprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper beslutar om frågor gällande till exempel avhandlingar och studieplaner samt utvecklar innehåll för doktorandutbildningen och bereder förslag till den akademiska kommittén angående forskningsfältet för doktorandprogrammet.

Frågor gällande grundutbildningen hanteras av kommittén för examensprogram vid Högskolan för ingenjörsvetenskaper, som på samma vis behandlar frågor relaterade till avhandlingar inom grundexamen, och bereder förslag angående enskilda programs läroplaner till den akademiska kommittén. Magisterprogrammet i Advanced Energy Solutions regleras av sin egen examensprogramkommitté.

För mer information (på finska och engelska), besök kommittéernas sidor nedan. 

(Vissa sidor kan begära att du loggar in.)
 

Stödjande organ

Ett antal organ deltar i styrningen av högskolan genom att stödja de beslutsfattande organens arbete. Exempel på sådana organ är ledningsteamen vid högskolan samt dess institutioner och högskolans kommitté för tenure track.

Strategic and operative management

Details on how the school's operations are directed and how planning works.

Kampus ilmakuva Otakaari 1 Kandidaattikeskus talvi Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Equality in the School of Engineering

Plans and measures for promoting equality among the School of Engineering community.

People working

Quality and development

Information on the quality system and its role in the school's activities.

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Interna regler

De primära reglerna för högskolans ledning beskrivs i Aalto-universitetets stadgar och i Högskolan för ingenjörsvetenskapers stadgar.

News

Nya teknologie hedersdoktorer
Pris och utmärkelser, Pressmeddelanden Publicerat:

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniella promotion i juni.
Kuvituskuva: SCIn kristallikukat
Pris och utmärkelser Publicerat:

URA-stiftelsen beviljade studiestipendium till 19 tävlingsidrottande studerande från Aalto

Stipendiet uppgår till 1 500 eller 3 000 euro för hela läsåret.

Further information

  • Publicerat:
  • Uppdaterad: