Nyheter

Fem nya teknologie hedersdoktorer 2024 vid Aalto

Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniell promotion i juni.
Nya teknologie hedersdoktorer
Hedersdoktorer fick sina insignia i ceremoniell promotion 2023, bild Aalto-universitetet / Heli Sorjonen

Aalto-universitetets tekniska högskolor utnämnde fem betydande aktörer inom vetenskap, teknik och samhället till hedersdoktorer. Hedersdoktorerna promoveras i ceremoniell promotion vid Aalto-universitetet 14.6.2024.

Aaltos tekniska högskolor kan bevilja hedersdoktors titel med insignia till en person med stark förbindelse till universitetet, och som på grund av sina meriter inom vetenskap, teknik eller annan verksamhet i samhället eller kulturlivet anses värdig av denna hedersbevisning. Hedersdoktor är den högsta utmärkelse ett universitet kan bevilja, och promotion är universitets högtidligaste fest.

Vi anordnar öppen Honorary Doctors' Talks -tillställning på torsdagen 13. juni, då allmän publik har möjligheten att komma och lysna på hedersdoktorernas egna åsikter till sina exeptionella karriärer. Se länken på botten av sidan.

Teknologie hedersdoktorer 2024:
Verkställande direktör Tiina Alahuhta-Kasko, Marimekko
Teknologichef Petteri Alinikula, SAAB Finland
Professor Ashok Kumar, Indian Institute of Technology i Kanpur
Professor Cecilia Tortajada, University of Glasgow
Professor Marjo Yliperttula, Helsingfors universitet

Tiina Alahuhta-Kasko
Tiina Alahuhta-Kasko, bild Sergei Pavlov

Tiina Alahuhta-Kasko, verkställande direktör, Marimekko

Tiina Alahuhta-Kasko är Marimekkos verkställande direktör som har drivit företaget till en lönsam tillväxt både på den inhemska marknaden och internationellt. Hon valdes till verkställande direktör 2015 bara som 33-åring och 2021 belönades hon som årets företagsledare och årets förändringsledare tack vare hennes exceptionella framgång. Vid Marimekko har Alahuhta-Kasko arbetat redan i nästan två årtionden.  

Tiina Alahuhta-Kasko är alumn vid Aalto-universitetets handelshögskola. Hon har valts till flera förtroendeuppdrag av vilka de mest betydande är medlemskap i International Institute for Management Development-stiftelsens (IMD), Finnair Oyj:s och Climate Leadership Coalition-näringslivsnätverkets styrelser. 

Tiina Alahuhta-Kasko har verkat som Aalto-universitetets studentkårs dvs. AUS:s hedersråds vice ordförande sedan 2016 där hon har främjat växelverkan mellan studentkåren och samhället i övrigt och har stött studentkåren mitt bland samhällets förändringar. Dessutom har hon som medlem i Alumni Advisory Board främjat Aalto-universitetets handelshögskolas utveckling av relationerna med intressentgrupper och har ofta varit gästande talare på universitetets evenemang. 

Petteri Alinikula
Petteri Alinikula, bild Kuvatapio

Petteri Alinikula, teknologichef, Saab Finland

Petteri Alinikula är teknologichef vid försvars- och säkerhetsföretaget Saab Finland Ab och har gjort en betydande karriär inom mobilteknologi och innovationer. Före Saab verkade han under två årtionden i ledningen för Nokias forskningsverksamhet där han hade en central roll med att utvidga internationella kontakter och som främjare av universitetssamarbete.  

Alinikula har disputerat inom elektroteknik vid Pennsylvania State University, fungerat som docent vid Tekniska högskolan, som föregick Aalto-universitetet och där han även utexaminerades till diplomingenjör, och har skrivit flera vetenskapliga artiklar och konferenspublikationer. Alinikula har även varit med och grundat Avaava Digital Oy som fokuserar på webbsidors tillgänglighet och han har haft flera förtroendeuppdrag vid organisationer inom det teknologiska området. Alinikula är en efterfrågad konferenstalare om mobilteknologi, industriella innovationer, hållbar utveckling och tillgänglighet. 

Alinikula har lett samarbetet och det strategiska partnerskapet mellan Aalto-universitetet och Saab-koncernen sedan det började 2017. Samarbetet har varit väldigt vidsträckt samt vetenskapligt och kommersiellt effektfullt. Det gemensamma forskningsprogrammet har lett till flera diplomarbeten, doktorsavhandlingar, forskningsartiklar och uppfinningar.  

Ashok Kumar
Ashok Kumar, bild personalt arkiv

Professor Ashok Kumar, Indian Institute of Technology i Kanpur  

Ashok Kumar är en globalt prisbelönt forskare och pionjär inom bioteknik. För närvarande är han professor inom bioteknik vid Indian Institute of Technology i Kanpur (IIT Kanpur) där han även leder IIT Kanpur-La Trobe University Research Academy och fungerar som prefekt för miljövetenskap och ingenjörsvetenskap. Han har även tjänstgjort som gästande professor vid flera internationella universitet, däribland Aalto-universitetet. Han har flera förtroendeuppdrag vid vetenskapliga och samhälleliga organ och har även grundat ett uppstartsföretag som utvecklar biomedicinska tillämpningar. 

Under hans långa vetenskapliga karriär har Kumar innovativt främjat tillämpningen av nya avancerade biomaterial för biomedicinska tillämpningar. Några av hans stora forskningsresultat har innefattat utformningen av nya tillvägagångssätt för läkning av kritiska defekter i ben, levern, diabetiska sår och perifera nerver samt att utveckla en extrakorporeal bioartificiell bioreaktor som stöd för levern. Han har betydligt integrerat och utvidgat det naturvetenskapliga området, ingenjörsvetenskap och medicinsk biomaterialvetenskap i Indien.  

Kumar har samarbetat aktivt med Aalto-universitetet beträffande nya biomaterial, biopolymerer, deras additiva tillverkning och deras biomedicinska tillämpningar sedan 2015. Han har visat utmärkt ledarskap genom att fastställa starkt och långvarigt akademiskt samarbete mellan Indiens och Finlands framstående forskningsinstitut. 

Cecilia Tortajada
Cecilia Tortajada, bild Millennium Technology Prize

Professor Cecilia Tortajada, vattenresurslära, University of Glasgow

Cecilia Tortajada är en internationellt känd forskare och rådgivare med över 25 år av erfarenhet om vatten, miljö och förvaltning av naturresurser. För närvarande arbetar hon som arbetslivsprofessor inom miljöinnovation vid School of Social and Environmental Sustainability vid University of Glasgow där hon undersöker globala förändringars påverkan på vattenresurser, miljön, matproduktion och samhällen.

Under sin exceptionella karriär har Tortajada förenat banbrytande vetenskapligt arbete med politisk rådgivning på internationell toppnivå. Under arbetet som rådgivare för flera organisationer och utvecklingsbyråer, regeringar och utvecklingsbanker över hela världen har hon främjat hållbar utveckling, rättvisa och utvecklingsfrågor om den globala vattenagendan.

Tortajada har arbetat i ett nära samarbete med Aalto-universitetet och dess föregångare i över 20 år. Hon har bidragit på ett viktigt sätt till Aaltos forskning och undervisning inom vatten och utveckling. De gemensamma projekten med Tortajada har varit avgörande så att utformningen av forskningsmetoden och agendan för vatten och utveckling blivit maximalt relevanta för policyn och resultatinriktade medan de även varit inriktade på den högsta akademiska standarden.

Marjo Yliperttula
Marjo Yliperttula, bild Marja-Liisa Puranen

Professor Marjo Yliperttula, biofarmaci, Helsingfors universitet

Marjo Yliperttula är en internationellt känd forskare inom biofarmaci och en innovatör. Som bäst arbetar hon som professor vid Helsingfors universitet där hon leder ett forskningsprogram som fokuserar på utveckling av biomaterial. Innan det var hon länge verksam med forskning t.ex. vid Nokia, KSV Instruments och Orion Pharma och vid Frankrikes centrum för kärnforskning i Paris. Hon är även medlem vid Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik och vid Finska Vetenskapsakademien.

Yliperttula är en internationellt central forskare inom utvecklingen av biobaserade nanomaterial för användning inom biomedicinska tillämpningar. Hon är med i 14 olika patent. Produkter som varit framgångsrika globalt är bland annat det i samarbete med UPM utvecklade GrowDex- cellodlingsmediet och FibDex-sårförbandet som är i användning på flera sjukhus. År 2016 belönades Yliperttula med finska innovationspriset inom kemisk teknik för sitt arbete med nanocellulosahydrogeler. 

Yliperttula har gjort ett brett och tvärvetenskapligt samarbete med Aalto-universitetet redan i över två årtionden med fokus på användningen av nanocellulosa vid biomedicinens tillämpningar. Hennes stöd, sakkunskap och nätverk har påverkat starkt både olika projekts framgång och många forskares akademiska karriärer. 

Mer information

Tatu Pohjola

Tatu Pohjola

Senior Communications Specialist
U908 Communications Services
Doctoral hats, 2016

Hedersdoktorer vid Aalto-universitetet

Alla promoverade hedersdoktorer vid Aalto-universitetet eller företrädande högskolorna av teknik, handel eller konstindustri.

Akademiska evenemang och traditioner
SCI dean Jouko Lampinen

Ceremoniell doktorspromotion inom det tekniska området 2024

Läs mer om doktorspromotionen vid Aalto-universitetet 2024

Akademiska evenemang och traditioner
Aalto University Graduation Party celebration in 2018. Photo by Aalto University / Heli Sorjonen

Akademiska evenemang och traditioner

Akademiska evenemang omfattar hela läsåret från Aalto Day One hela vägen till ceremoniveckan med Graduation party och ceremoniella promotioner. Professorsinstallation och disputationer spreds under hela läsåret.

Honorary doctors talks 2024

Hedersdoktorers presentationer 13 juni 2024

Aalto-universitetets fem nya hedersdoktorer ger synpunkter till sina respektive områden. Evenemanget är öppet till publiken, välkommen!

Evenemang
  • Publicerat:
  • Uppdaterad:

Läs fler nyheter

Otakaari 1 kyltti Y-siipi
Campus, Studier Publicerat:

Marhusets verksamhet flyttas till Kandidatcentret

Marhuset stängs i slutet av maj.
Hymyilevä Raili Pönni seisoo neuvotteluhuoneessa, taustalla näkyy ikkunasta Dipolin piha-aluetta.
Utnämningar, Pressmeddelanden Publicerat:

Raili Pönni har utnämnts till utvecklingschef vid Aalto-universitetet

Raili Pönni har tidigare varit planeringschef och ställföreträdande utvecklingschef vid universitetet.
Emma Nordback vasemmalla ja Niina Nurmi oikealla. Kuva: Oona Hilli, Aalto-yliopistoU
Pressmeddelanden Publicerat:

Ny studie: Individer i välmående team kan vara nära utbrändhet medan dysfunktionella team kan bestå av välmående individer

Det är mer sannolikt att både teamet och individerna mår bra om man reflekterar och delar med sig av sina problem inom teamet, och om det finns goda relationer mellan alla medlemmar. Långt ifrån alla team lyckas hitta rätt balans visar ny forskning.
Otaparkki julkisivu
Campus, Universitetet Publicerat:

Parkeringsavgiften för Otaparkki minskar - ytterligare förbättringar av parkeringen vid Otnäs campus

I mitten av februari införs nya förändringar för campusparkeringen.