Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen

Insinööritieteiden korkeakoulun johtaminen -sivustolle kootaan tietoa korkeakoulun päätöksenteon prosesseista sekä niihin liittyvistä hallinnollisista elimistä.

Yleistä johtamisesta

Organisaatio ja johto

Kuvaukset Insinööritieteiden korkeakoulun organisaatiosta ja johtajien rooleista.

Machinery in the Otaniemi research tunnel

Korkeakoulun strateginen ja operatiivinen johtaminen

Miten korkeakoulun toimintaa ohjataan ja miten suunnitelmia luodaan?

Kampus ilmakuva Otakaari 1 Kandidaattikeskus talvi Kuva: Mikko Raskinen / Aalto-yliopisto

Opetuksen ja oppimisen johtaminen

Opetuksen ja oppimisen johtaminen Insinööritieteiden korkeakoulussa.

Aalto-yliopisto / Kandidaattikeskus / luentosali 2 / kuva: Tuomas Uusheimo

Laatu ja kehitys

Laadun edistäminen on kantava voima kaikissa Aalto-yliopiston toiminnoissa sekä jokaisen yliopistoyhteisön jäsenen vastuu.

Konetekniikka 1, Otakaari 4

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo insinööritieteiden korkeakoulussa

Suunnitelmia ja toimenpiteitä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi Insinööritieteiden korkeakoulun yhteisössä.

People working

Akateeminen päätöksenteko

Insinööritieteiden korkeakoulussa keskeisin akateeminen päätöksentekijä on insinööritieteiden akateeminen komitea. Akateemisia päätöksiä tehdään korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti myös tohtorinkoulutusneuvostossa ja koulutusneuvostoissa.

Päätöksenteon valmistelu

Alla olevissa ryhmissä valmistellaan asioita päätöksentekoa varten.

Tukea päätöksenteolle

Insinööritieteiden korkeakoulu kerää säännöllisesti näkemyksiä strategiseen kehittämiseen yliopiston ulkopuolelta tieteellisen tukiryhmän ja Stakeholder Advisory Boardin välityksellä.

Tieteellinen tukiryhmä (SAB) - Insinööritieteiden korkeakoulu

Tieteellinen tukiryhmä seuraa korkeakoulun tutkimus- ja opetustoimintaa, antaa suosituksia tulevaisuuden suuntauksista ja kehityksestä ja arvioi aiempien kehitystoimenpiteiden tehokkuutta.

Aalto logo at Otaniemi campus

Stakeholder Advisory Board

Stakeholder Advisory Board tuo ympäröivän yhteiskunnan äänen korkeakoulun opetus- ja tutkimustoiminnan ohjaukseen.

Dipoli_(10)2017_by_Tuomas_Uusheimo_001.jpg

Työtä ohjaavat säännöstöt

Insinööritieteiden korkeakoulun toiminta perustuu Aalto-yliopiston johtosääntöön ja Insinööritieteiden korkeakoulun ohjesääntöön. Aalto-yliopiston jokapäiväistä toimintaa ohjaavat periaatteet on koottu Aallon tapa toimia -säännöstöön.

Uutisia

Aalto University_Audit concluding event_16-5-2023
Aalto-yhteisölle Yliopisto Julkaistu:

Laatua yhdessä - Auditointiprosessi päätökseen

Aalto-yliopiston auditoinnin päätöstilaisuus pidettiin 16.5. Dipolissa ja verkossa
audit task force
Aalto-yhteisölle Yliopisto Julkaistu:

Laatua yhdessä - Hurraa, hienosti meni

Aalto-yliopisto läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin erinomaisin tuloksin.
Two students are sitting in large, colourful chairs inside Dipoli
Aalto-yhteisölle Yliopisto Julkaistu:

Laatua yhdessä – Kansainvälinen auditointiryhmä nimetty

Neljän hengen ryhmä vierailee Aalto-yliopistossa tammikuussa.
Julisteita EPFL:n kampuksella
Yliopisto Julkaistu:

Laatua yhdessä – Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden parhaat käytännöt vertailussa

Ryhmä aaltolaisia vieraili sveitsiläisessä EPFL-yliopistossa osana tänä lukuvuonna tapahtuvaa laatuauditointia.

Lisätietoja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: