Aalto-handboken

Ledning av högskolor och kärnfunktioner

Information om ledning av forskning, utbildning, inflytande, tvärgående angreppssätt och framgångsfaktorer samt högskolornas ledningspraxis.

Ledning av kärnverksamheten

Aalto-universitetets kärnverksamhet består av forskning, utbildning och inflytande. Ledningen av vår gemensamma verksamhet beskrivs på separata webbsidor, som innehåller en beskrivning av respektive delområde, dess strategiska plan samt dess aktörer, roller och ansvar. Därtill innehåller sidorna en långsiktig utvärdering av respektive område.

Two researchers working in white lab coats.

Ledning av forskning

Vid Aalto-universitetet bedrivs forskning och konstnärlig verksamhet av forskarna och lärarna vid högskolornas institutioner. Universitetets ledning och tjänster har som uppgift att säkerställa långsiktiga förutsättningar för att forskarna och lärarna ska kunna utföra ett högkvalitativt och inflytelserikt arbete.

Aalto-handboken
Five students working on a group project in the business school building.

Ledning av utbildningen

Utbildningsstigen vid Aalto-universitetet svarar på behovet av livsvitt lärande. De centrala aktörerna inom utbildningen är universitetets professorer och lektorer samt ledarna för utbildningsprogrammen. Deras arbete stöds och möjliggörs av universitetets ledning och tjänster för undervisning och lärande.

Aalto-handboken
Two people having an animated discussion, a third person working with laptop, everyone in space

Ledning av inflytandet

Hela universitetssamfundet – personal, studerande, alumner och partner – skapar tillsammans ett ekosystem som främjar innovativitet, kreativitet och entreprenörskap. Vår långsiktiga uppgift är att förnya samhället genom forskningsbaserad kunskap, kreativitet och entreprenörsanda samt att skapa nya lösningar på de stora utmaningarna i världen.

Aalto-handboken

Ledning av tvärgående teman och framgångsfaktorer

Aalto-universitetets strategi innehåller tre angreppssätt som genomsyrar all vår verksamhet: lösningar för en hållbar utveckling, radikal kreativitet och entreprenörsanda. Webbsidan för ledning av tvärgående angreppssätt innehåller en beskrivning av de tre angreppssätten, strategiska planer samt aktörer, roller och ansvar.

Vår strategi omfattar följande framgångsfaktorer: samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt tjänster och resurser. Dessa beskrivs närmare på webbsidan för ledning av framgångsfaktorer.

Silta ilmasta kuvattuna ja vastarannalla kaupunki iltavalaistuksessa

Ledning av tvärgående angreppssätt

Hållbar utveckling, radikal kreativitet och entreprenörsanda genomsyrar all vår verksamhet.

Aalto-handboken
Aallon kampus

Ledning av framgångsfaktorer

Aalto-universitetets uppgift är att bygga en hållbar framtid med hjälp av högkvalitativ forskning, utbildning och inflytande. Vi möjliggör framgång genom att satsa på samarbete och människor, infrastrukturer och campus samt tjänster och resurser.

Aalto-handboken

Ledning av högskolorna

På dessa webbsidor beskrivs ledningen av de sex högskolorna mer detaljerat ( på engelska eller finska). På webbsidorna beskrivs varje högskolas organisation och förvaltningsmodell, dess strategiska plan, kvalitetshantering och årsklocka. Jämlikhet, mångfald och inkludering (EDI) är en central verksamhetsprincip i vår strategi och ingår i vårt kvalitetssystem. 

Aalto University School of Business new building in Ekonominaukio 1, Otaniemi

Management of Aalto schools

Information about management and decision-making at our schools.

Aalto Handbook
  • Publicerat:
  • Uppdaterad: