Koulutustarjonta

Arkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, tekniikan kandidaatti ja arkkitehti

Rakennettu ympäristö muodostaa maassamme kansallisvarallisuuden perustan. Siksi on tärkeää, että opiskelija oppii jo kandidaattivaiheessa hahmottamaan kokonaisvaltaisesti rakentamisen tehtäväkentän ja ihmisläheisen toimintaympäristön. Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä.
Students at Undergraduate Centre / Photo by Unto Rautio

Tutkinto:

Tekniikan kandidaatti + arkkitehti

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Tekniikka

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Koulutuksen kuvaus

Arkkitehtuurin pääaineen tarkoituksena on varmistaa, että opiskelija tuntee arkkitehtonisen suunnittelun perusteet. Kandidaatin tutkinto ei tuota arkkitehdin ammattipätevyyttä, mutta se antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä esimerkiksi arkkitehtitoimistoissa tai julkisissa suunnitteluvirastoissa.

Osaamistavoitteet

Kandidaatin tutkinto antaa opiskelijalle hyvät valmiudet toimia avustavissa ammatillisissa tehtävissä.

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandiohjelman yleisten tavoitteiden lisäksi arkkitehtuurin pääaineen tavoitteena on, että kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija:

 • hallitsee arkkitehtonisen, esteettisen, ekologisen ja toiminnallisen arkkitehtisuunnittelun perustiedot ja -taidot
 • ymmärtää arkkitehtuurin historian ja teorian perusteet osana arkkitehdin ammattia
 • tuntee rakennusten toiminnalliset ja tilalliset tekijät sekä rakennusmateriaalit, rakenteet ja rakennusfysiikan osana arkkitehtisuunnittelua
 • hallitsee perustiedot yhdyskunta-, kaupunki- ja rakennussuunnittelusta
 • ymmärtää arkkitehtuurin yhteiskunnallisen vaikutuksen
 • ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen osana arkkitehtuurin tehtäväkenttää

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi. Opiskelija voi suorittaa kurssitehtäviä ja opinnäytetyön myös ruotsiksi.

Opintojen rakenne

Kandidaattiopinnot koostuvat pääaineesta, sivuaineesta, yhteisistä opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen alussa opetellaan arkkitehdin ammattiin kuuluvia perustaitoja. Niitä ovat erilaiset suunnittelumenetelmät, esitystekniikat ja -välineet, rakennusmateriaalit ja -teknologiat sekä arkkitehtuurin perusteet toiminnallisine ja taiteellisine näkökulmineen. Pääaineen opinnot jatkuvat muun muassa arkkitehtuurin historian, rakennussuunnittelun ja kaupunkisuunnittelun perusteiden parissa, päättyen kandidaatintyöhön ja seminaariin. Huomattava osa opiskelusta on harjoitustöiden tekemistä joko piirustussaleissa tai pajatiloissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin kandidaattiohjelma

Suuntautumisvaihtoehdot

Sivuaineen ja valinnaisten opintojen avulla opiskelija voi suunnata profiloitumistaan kiinnostuksensa mukaan.

Kansainvälistyminen

Opiskelu antaa mahdollisuudet esimerkiksi kansainvälisiin vaihto-opintoihin maisterivaiheessa ja kansainvälisiin opiskelijakilpailuihin ja opintomatkoihin. Tutkintoon mahdollisesti liittyvän harjoittelun voi suorittaa ulkomailla. Ulkomailla tehdään myös kenttätöitä. Laitoksella on kansainvälistä henkilökuntaa ja laitoksella vierailee luennoitsijoita ja vieraita esimerkiksi kansainvälisistä arkkitehtikouluista. Eri yliopistojen kanssa on kansainvälisiä tutkimus- ja opetushankkeita.

Arkkitehtuurin laitoksella on runsaasti kansainvälisiä tutkinto- ja vaihto-opiskelijoita. Kandidaattitasolla opetuskieli on pääasiassa suomi. Maisteritasolla opetuskieli on pääasiassa englanti.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden jatkaa opintoja arkkitehdiksi. Tullessaan valituksi suorittamaan tekniikan kandidaatin tutkintoa (180 op, 3 vuotta) arkkitehtuurissa, opiskelija saa oikeuden suorittaa arkkitehdin (120 op, 2 vuotta) tutkinnon.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinto arkkitehtuurin pääaineessa ei vielä anna varsinaista ammattipätevyyttä. Opiskelujen aikana on mahdollista toimia avustavissa tehtävissä esimerkiksi arkkitehtitoimistoissa. Näihin tehtäviin kandidaattiopinnot antavat hyviä valmiuksia.

Tehtävänimikkeitä: Arkkitehtiylioppilas, avustaja, suunnittelija

Arkkitehtuuri on sekä tekniikan että taiteen ala. Arkkitehtuuriopetuksessa yhdistyvät ammatin tiedolliset sisällöt ja taiteellinen hahmotus- ja ilmaisukyky. Arkkitehdin tulee kyetä näkemään ongelmat hyvinkin monesta eri näkökulmasta, mikä onkin yksi peruste arkkitehdin tutkinnon laaja-alaisuudelle. EU-direktiivin mukainen arkkitehdin tutkinto vastaa rakennusalan odotuksiin ja mahdollistaa uran myös ulkomailla.

Arkkitehdin työtehtäviä

 • hankesuunnittelu
 • rakennusten toteutussuunnittelu
 • rakennuttaminen, kiinteistönkehitys
 • alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu / kaavoitus
 • museotoimi
 • rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät
 • kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu, näyttelysuunnittelu
 • arkkitehtuurigrafiikka, IT, multimedia

Tehtävänimikkeitä

Suuri osa arkkitehdeistä työskentelee yrityksissä projektiarkkitehtina, tai yrittäjänä omassa arkkitehtitoimistossa uudis- ja korjaushankkeiden parissa. Julkinen sektori on toinen merkittävä työllistäjä; nimikkeistä esimerkiksi kaavoitusarkkitehti, lupa-arkkitehti, kulttuuriympäristöpäällikkö, museonjohtaja ja kaupunginarkkitehti. Arkkitehteja toimii akateemisina tutkijoina tai opettajina, kuten professoreina tai lehtoreina. Arkkitehdit voivat myös olla kiinteistöalan rakennuttajapäälliköitä, hankesuunnittelijoita tai johtavia asiantuntijoita; ympäristöalan ylitarkastajia tai erityisasiantuntijoita, tai taidealan näyttelyarkkitehteja ja kuraattoreita. Arkkitehtien tehtäväkenttä onkin yhä laajenemassa perinteisistä suunnittelutehtävistä myös muille aloille, joissa tarvitaan kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Tutkimuksen painopisteet

Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, kuntien, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Arkkitehtuuri on luonteeltaan monialaista, sillä se sijoittuu taiteen, tekniikan, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden kentälle. Opetuksessa ja tutkimuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoiden, kuten ministeriöiden, kuntien, yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa. Kurssien aiheet liittyvät usein todellisiin suunnittelutehtäviin. Työelämässä toimivat ammattilaiset ohjaavat opiskelijoiden harjoitus- ja opinnäytetöitä. Luennoilla kuullaan eri alojen vierailevia asiantuntijoita. Opetus- ja tutkimushenkilökunta on kansainvälisesti verkostoitunutta ja tutkintoon johtava koulutus EU-direktiivin vaatimusten mukaista.

Haku kandidaattikoulutuksiin

Lue lisää arkkitehtuurin opiskelusta Aallossa

My Story Ellen Heikkilä

Ellen Heikkilä, arkkitehtuurin opiskelija

”Suunnittelu on ihmisläheistä, ja siksi se innostaa minua.”

Kampus
Luukku House was designed to have a low carbon footprint. Photo by Anne Kinnunen

Ilmastoystävällisen rakentamisen kysyntä kasvaa – voisiko puuarkkitehtuuri olla suomalainen vientituote?

Helsinki-Vantaan lentokentällä avautuu 5. helmikuuta Wood Wonders -näyttely, joka esittelee matkustajille puurakentamisen innovaatioita ja uusia tuulia.

Uutiset
Assi Lindholmin Design for End of Life Care -kurssille laatimassa työssä korostuvat vehreä ympäristö ja valoisa, inhimillinen arkkitehtuuri.

Keskiössä hyvinvointi ja inhimilliset kokemukset

Sairaalaympäristöt tukevat sairauksien tehokasta paranemista, mutta unohtavat liian usein sängyssä makaavan potilaan. Terveyden ja hyvinvoinnin arkkitehtuuri luo ympäristöjä, joissa ihmisen on hyvä olla.

Lahjoita tulevaisuus
Kuva: Mikko Raskinen

Arkkitehtiopiskelijat suunnittelivat puisen paviljongin Designmuseon eteen

Paviljonki on suomalais-brittiläinen moderni tulkinta teehuoneesta.

Uutiset
Decarbonize Design

Aalto-yliopiston ja Yalen arkkitehtuurin laitosten avoin verkkokoulutusmateriaali vauhdittaa vähähiilistä rakentamista

Aalto-yliopiston ja yhdysvaltalaisen huippuyliopisto Yalen arkkitehtuurin laitokset ovat yhteistyössä julkaisseet avoimen ja ilmaisen Decarbonize Design -kurssikokonaisuuden. Hanke julkistettiin osana World Circular Economy Forum -tapahtumaa.

Uutiset

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

https://dia.fi/haluan-arkkitehdiksi/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: