Koulutustarjonta

Sisustusarkkitehtuuri - Arkkitehtuuri, maisema-arkkitehtuuri ja sisustusarkkitehtuuri, taiteen kandidaatti ja maisteri

Miten tilan atmosfääri syntyy? Miten rakennetun ympäristön kulttuurisia ja kestävän kehityksen arvoja edistetään suunnittelun keinoin? Sisustusarkkitehtuurin opinnot perehdyttävät opiskelijat ihmislähtöisten, kokemuksellisten, esteettisesti korkeatasoisten ja kokonaisvaltaisesti kestävien tilojen ja kalusteiden suunnitteluun.
Aalto University, photo Unto Rautio

Tutkinto:

Taiteen kandidaatti + maisteri

Hakuaika:

13.3.2024 – 27.3.2024

Opetuskieli:

suomi
ruotsi

Kesto:

3+2 vuotta, täysipäiväinen

Hakukelpoisuus:

Yleinen korkeakoulukelpoisuus

Koulutusala:

Taiteiden ala

Laajuus:

180+120 opintopistettä

Korkeakoulu:

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Haku kandidaattikoulutuksiin

Koulutuksen kuvaus

Sisustusarkkitehtuuri on rakennetun ympäristön suunnittelulinja, joka pyrkii tarkastelemaan tilakokemusta ihmisen kokoisesta mittakaavasta. Sisustusarkkitehdit työskentelevät tilojen suunnittelun, teollisen kalustesuunnittelun, konseptisuunnittelun ja nykyään yhä useammin palvelumuotoilun parissa. Opinnoissa painotetaan myös tilojen teknisten vaatimusten ymmärtämistä ja tekniikan sovittamista osaksi suunnitteluprosessia.

Sisustusarkkitehtuurin kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin, joiden kautta saa varsinaisen sisustusarkkitehdin pätevyyden. Aalto-yliopisto on ainoa oppilaitos Suomessa, jossa voi suorittaa alan kandi- ja maisteritutkinnon.

Sisältötavoitteet

Sisustusarkkitehtuurin opiskelija

 • on perehtynyt tila- ja kalustesuunnittelun perusteisiin taiteellisesta, tutkimuksellisesta, tuotannon ja käyttäjien näkökulmasta.
 • hahmottaa suunnitteluun liittyvät toiminnot ja valon, värit ja materiaalit osana tilaa.

Taitotavoitteet

Taiteen kandidaatiksi valmistuttuaan opiskelija

 • osaa suunnitella taiteellisesti ja toiminnallisesti korkeatasoisia, ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä tila- ja kalustekonsepteja sekä ratkaisuja.
 • hallitsee mitoituksen ja rakenteiden periaatteet.
 • tuntee muotoilu- ja rakennusalan käsitteet.
 • ymmärtää sisustusarkkitehtuurin ajankohtaisena ja omat juurensa tunnistavana ilmiönä.

Akateemiset taidot

Opiskelija osaa yhdistää taiteellisen ja tutkimuksellisen ajattelun sekä hyödyntää niitä toiminnassaan.

Opetuskieli

Ohjelman opetuskieli on suomi. Tutkinnon voi suorittaa suomen lisäksi myös ruotsiksi, eli kurssisuoritukset ja opinnäytetyö on mahdollista tehdä ruotsin kielellä. Maisterivaiheessa opetuskieli on englanti. Opinnäytetyön voi kuitenkin tehdä joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Opintojen rakenne

Sisustusarkkitehtuurin kandidaattiopinnot koostuvat yhteisistä opinnoista (26 op), pääaineesta (111 op), sivuaineesta (18-43 op) ja vapaasti valittavista opinnoista (enintään 25 op).

Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelman yhteisiin opintoihin kuuluvat taide-, kieli- ja viestintäopinnot. Pääaineessa opitaan rakennus-, tila- ja kalustesuunnittelun perusteet, sisustusarkkitehtuurin historiasta ja traditiosta sekä alaan vaikuttavista uusista kulttuurisista ilmiöistä. Valmistuneet ymmärtävät historiallisen kontekstin, jossa he toimivat, ja ymmärtävät, mikä arvo jonkin alkuperäisen yksityiskohdan säilyttämisellä voi olla. Suunnittelutyön lopputulemana ei aina välttämättä ole se, että materiaalia lisätään – joskus lopputuloksena voi myös olla sen toteaminen, ettei kannata tehdä mitään uutta, vaan keskittyä vanhan korjaamiseen.

Opintoihin sisältyvät myös arkkitehtuurin historia sekä visuaalinen viestintä ja digitaaliset työvälineet. Opetuksessa painotetaan konkreettisia harjoitustöitä ja itse tekemistä piirustussaleissa ja pajatiloissa.

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä löydät opinto-oppaasta kohdasta Opetussuunnitelma.

Suuntautumisvaihtoehdot

Opiskelija suunnittelee ensimmäisen vuoden keväällä valinnaiset opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Suunnitelmaa voi muuttaa myöhemmin, mutta tarkoituksena on laatia melko pysyvä, realistinen suunnitelma. Voimassaolevaa suunnitelmaa tarvitaan esimerkiksi sivuainehakuun ja vaihtohakuun.

Opiskelija voi opintojen edetessä suunnata profiloitumistaan kiinnostuksensa mukaan. Tyypillisiä profiloitumiskohteita ovat:

 • Tilasuunnittelu
 • Kalustesuunnittelu (myös hienopuusepäntyö)

Opiskelijat voivat myös ottaa valinnaisia kursseja tai käydä sivuaineen esimerkiksi arkkitehtuurin, muotoilun tai kauppatieteiden puolelta.

Kolmantena opintovuonna opiskelija tekee opinnäytteen aiheesta, johon on syventynyt opintojensa aikana.

Kansainvälistyminen

Suomessa sisustusarkkitehtuuria voi yliopistotasolla opiskella vain Aalto-yliopistossa, ja uudet suunnittelumenetelmät, teknologia sekä huippututkimus rikastuttavat ja päivittävät opetuksen sisältöä säännöllisesti. Opiskelijaa kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja kansainväliseen työharjoitteluun sekä osallistumaan kansainvälisiin näyttelyihin ja kilpailuihin.

Jatko-opintomahdollisuudet

Taiteen kandidaatin (TaK) opinnot suoritettuaan opiskelija voi jatkaa opintojaan sisustusarkkitehtuurin maisteriohjelmassa. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatkaa tohtoriohjelmaan.

Uramahdollisuudet

Sisustusarkkitehdin toimenkuvaan opintovalinnoista riippuen voi kuulua:

 • Korjaus-, pinta-, näyttely- ja valaisinsuunnittelu
 • Kalustesuunnittelu, sisustus, muotoilu
 • Palvelumuotoilu
 • Rakennushistorialliset inventoinnit ja selvitykset
 • Hallinnolliset, opetus-, johtamis- ja tutkimustehtävät, asiantuntijatehtävät

Sisustusarkkitehdit työllistyvät sisustusarkkitehti-, muotoilu- ja arkkitehtitoimistoihin tai/ja toimivat itsenäisinä suunnittelijoina kaluste- ja/tai tilasuunnittelun saralla. Ala vaatii hyviä sosiaalisia taitoja, värien ja tilojen hahmotuskykyä sekä kiinnostusta kalustesuunnittelun maailmaan ja ihmiseen tilojen kokijana.

Sisustusarkkitehdin toimenkuva myös laajenee jatkuvasti perinteisistä suunnittelutehtävistä muille kokonaisnäkemystä ja luovaa ongelmanratkaisua vaativille aloille.

Tutkimuksen painopisteet

Suunnittelutyö on tutkimuksellista itsessään; opinnoissa korostetaan kokeellisuutta sekä haetaan tekemisen kautta uusia ratkaisuja. Painopisteitä ovat esimerkiksi uusiutuvat materiaalit, arkkitehtuurin historian ja rakennussuojelun kysymykset, käyttäjälähtöisyys ja tilan vaikutus ihmiseen.

Arkkitehtuurin laitoksen eri tutkimusryhmistä voit lukea lisää täällä.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Osa opinnoista järjestetään yhteistyössä taiteiden alan muiden pääaineiden kanssa. Yhteistyötä tapahtuu myös alan toimijoiden, esimerkiksi kuntien, rakennusliikkeiden ja asuntomessujen kanssa. Yhteinen opetus ja yhteisprojektit harjaannuttavat opiskelijoita luovaan yhteistyöhön ja tarjoavat mahdollisuuksia tutustua sekä samoilla alueilla työskenteleviin ammattilaisiin että oppia erilaisista traditioista ja työn prosesseista.

Opiskelijalla on lisäksi valinnaisten opintojen ja sivuaineen kautta mahdollisuus sisällyttää tutkintoonsa kursseja toisista Aallon kouluista tai toisista suomalaisista yliopistoista. Monet opiskelijat esimerkiksi lukevat muotoilun sivuainetta lasi- ja keramiikkasuunnittelusta.

Lue lisää sisustusarkkitehtuurista

Mun juttu Pinja Koskelin

Pinja Koskelin, sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelija

”Taiteen maisterina voin räätälöidä tulevaisuudesta juuri sellaisen kuin haluan.”

Kampus
Koivukylän terveysaseman palvelukonsepti

Palvelumuotoilua ja tilasuunnittelua yhdistävä kurssiyhteistyö ratkoi diabetespotilaiden palvelupolun haasteita

Sisustusarkkitehtuurin opiskelijat kehittivät käyttäjälähtöisiä tila- ja palvelukonsepteja Vantaan Koivukylän terveysasemalle.

Uutiset
kaksi naista istuu vaalealla karvataljalla violeteista putkista koostuvan taustan edustalla ja katsoo kameraan

BB-talon tilat suunnitellaan asukkaiden lisäksi katsojille

Juuri avatun Big Brother -talon suunnittelusta vastaavat Aalto-yliopiston sisustusarkkitehtuurin maisteriopiskelijat.

Uutiset
Postin aulatila, jonka toiminnallisuutta opiskelijat kehittivät palvelumuotoilun keinoin
Uutiset

Seuraa meitä somessa!

Yhteystiedot

Aalto-yliopiston Hakijapalvelut

Opiskelijavalintoihin sekä hakemiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä Aalto-yliopiston Hakijapalveluihin.

[email protected]

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut

[email protected]

 • Julkaistu:
 • Päivitetty: